València aprova la carta de servicis de la Biblioteca Històrica Municipal i de l'Hemeroteca

Guardar

20190904 Luisa Notario Ayuntamiento-1
20190904 Luisa Notario Ayuntamiento-1

La Biblioteca Històrica Municipal i l'Hemeroteca disposen ja d'una nova carta de servicis, que regula l'oferta i la qualitat de l'atenció a usuaris i usuàries. L'objectiu d'aquest document és incidir en l'excel·lència en la prestació dels servicis de dues institucions culturals de primer orde a la nostra ciutat i contribueix a la seua finalitat última: créixer, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic municipal i garantir l'accés de tota la ciutadania als seus servicis.

El nou document arreplega els drets i deures de les persones usuàries, mecanismes i modalitats de participació mitjançant la presentació de suggeriments i reclamacions, la relació dels compromisos adquirits entre els quals destaquen l'increment dels fons inclosos en el catàleg en línia, de manera que a l'any s'incorporen almenys un 2% de nous fons en el conjunt d'ambdues institucions o atendre les sol·licituds de reproducció de documents rebudes per correu en un termini màxim de 10 dies naturals des de la recepció del pagament del servici i 15 minuts per a les formulades presencialment, mesures per garantir l'acompliment dels compromisos, així com les diferents vies de contacte.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat el treball fet per "fomentar la qualitat en els servicis públics que des de l'Ajuntament de València donem a la ciutadania dins d'un procés de transformació i modernització de la gestió pública que impulsàrem durant el mandat passat". Les cartes de servicis són, en esta línia, "una ferramenta clau per explicitar la responsabilitat i el compromís de millora del servici públic que tenim davant la ciutadania, proporcionant-li una influència més directa sobre els servicis municipals amb la recopilació en un document sobre els compromisos adquirits i les mesures per garantir el seu acompliment, drets i deures de les persones usuàries o mecanismes i modalitats de participació, entre altres". La regidora ha posat en valor també que "una administració pública eficient passa per oferir mecanismes transparents que l'acosten a la ciutadania i puguen revisar-se i adaptar-se a les noves necessitats i expectatives del veïnat".

Per la seua banda, la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que "aquesta carta de servicis pretén oferir a la ciutadania informació clara i completa sobre les prestacions a les quals poden optar a la Biblioteca Històrica Municipal i de l'Hemeroteca, així com la via d'accés a aquestes, amb l'objectiu d'augmentar el grau de satisfacció de les persones usuàries respecte als servicis prestats". "Aquesta carta -ha afegit- potencia la millora contínua dels servicis i suposa una ferramenta de gestió que permet conéixer com són utilitzats els recursos i el nivell de qualitat oferit en la seua prestació".

LA BIBLIOTECA HISTÒRICA I L'HEMEROTECA.

La Biblioteca Històrica Municipal va ser creada l'any 1902 sobre un antic fons bibliogràfic que s'ha anat enriquint al llarg dels anys amb obres adquirides per la mateixa corporació i especialment per les nombroses i valuoses donacions realitzades per personalitats il·lustres valencianes. Actualment els fons sobrepassen els 130.000 volums, amb sis incunables i una gran quantitat de manuscrits i llibres des del segle XVI fins al XXI. Reuneix obres de quasi totes les matèries, si bé hi ha una preferència per la temàtica valenciana.

Per la seua part, l'Hemeroteca es va fundar també el 1902, data en què l'Ajuntament va adquirir el compromís oficial de conservar els diaris i les revistes que s'editaven a la ciutat per a formar una biblioteca de periòdics que s'instal·lara al costat de l'Arxiu. Aquestes publicacions es van unir a les conservades amb anterioritat pel consistori, col·lecció que s'ha incrementat amb els periòdics i les revistes rebuts diàriament, així com per les donacions arribades a l'Hemeroteca. Hi predominen les publicacions locals i es conserven els títols més importants apareguts a la ciutat des dels primitius diaris del segle XVIII.

Segons arreplega la nova carta de servicis, la missió de les dues institucions és facilitar a la col·lectivitat una àmplia gamma de servicis, fons i activitats destinats a fomentar, promocionar i potenciar l'accés a la informació, la cultura, la investigació i el coneixement, a més de garantir la conservació de l'important patrimoni que custodien.

Aquesta carta de servicis se suma a les ja elaborades per a modernitzar i potenciar la qualitat dels servicis municipals oferits a la ciutadania. Són documents que constitueixen instruments per informar dels servicis que les entitats tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació. Suposen així un mecanisme idoni per a fomentar la millora contínua de la qualitat i per a fer explícita la responsabilitat dels gestors públics davant de la ciutadania. Són documents revisables que, per mitjà de l'actualització periòdica dels compromisos, han de reflectir permanentment les millores del servici i adaptar-se a les noves expectatives de la ciutadania.

Ja s'han aprovat també les de: Drogodependències, Sanitat i Consum, Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, Contaminació Acústica, Biblioteques, Cementeris, Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Centres Municipals de Servicis Socials, Platges, Bombers, Benestar Animal i València Inserta.

Arxivat a:

Destacats