València aprova contractar la gestió de l’agència de col·locació laboral dels usuaris dels Servicis Socials

Guardar

L'Ajuntament de València
L'Ajuntament de València

La Junta de Govern Local aprovarà demà contractar el servici de col·locació laboral assignat als Centres Municipals de Servicis Socials, anomenat València Inserta. La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha afirmat que "amb aquest contracte impulsem la inclusió en el mercat laboral de les persones usuàries dels Servicis Socials municipals, especialment dels usuaris en situació o risc d'exclusió social".

València Activa utilitza com a via fonamental per a la inclusió d'aquestes persones en el mercat laboral la realització de tallers i cursos a la carta per a cobrir les necessitats de llocs de treball de les empreses, amb compromisos de contractació posteriors per part d'aquestes; igualment també es realitzen diagnòstics d'ocupabilitat i itineraris personalitzats, la intermediació amb empreses, les tutories i acompanyaments a les persones usuàries dels servicis socials municipals derivades i el contacte amb empreses per a la sensibilització en responsabilitat social empresarial.

"Este servici es planteja com una eina integral d'atenció i intervenció, amb un èmfasi significatiu en l'acompanyament personal, així com en la potenciació i desenvolupament d'habilitats i capacitats conduents a una normalització en l'accés i ús dels recursos per a l'ocupació, i sempre des d'una perspectiva multidisciplinària", ha detallat Isabel Lozano.

Persones destinatàries

El col·lectiu de persones usuàries dels servicis socials municipals que són perceptores de la Renda Valenciana d'Inclusió és un dels col·lectius principals a qui s'adreça aquest servici, atenent així la normativa autonòmica que regula aquesta prestació. Això, sense perjudici de poder atendre qualsevol altra persona que es considere convenient per part dels tècnics municipals, atesa la seua situació de vulnerabilitat o exclusió social.

Igualment, es realitzarà una atenció més específica en el col·lectiu de joves i en el col·lectiu de dones provinents del món de la prostitució i/o víctimes de tràfic per a l'explotació sexual, de manera que servicis que ja s'havien prestat de manera concreta a aquests grups de població, quedaran inclosos ara amb entitat pròpia en el present servici que s'aprova contractar.

"Des de l'Ajuntament ens dediquem cada dia a fer més eficaç la gestió dels recursos que atenen els nostres veïns i veïnes en risc o en situació d'exclusió social. Persones amb circumstàncies molt diverses. La majoria viuen en un estat d'empobriment cronificat que es perpetua generació rere generació, passant de pares a fills i de fills a nets com si es tractara d'una malaltia genètica.
Troben dificultats enormes per formar-se, per tenir un habitatge digne, per incorporar hàbits i codis socials que a la resta ens resulten evidents i, especialment, per accedir a una feina. Aquest contracte és importantíssim per obrir-los portes i finestres vitals, ja que amb ell podem generar una xarxa de col·laboració amb empreses de la ciutat per donar oportunitats de feina a aquestes persones amb dificultats especials (sense recursos, exrecluses, joves sense formació, majors de 45 anys aturades de llarga durada, amb diversitat funcional, intel·lectual o mental o dones víctimes de violència o tràfic", ha posat en valor Isabel Lozano.

L'Ajuntament ha establit una durada del contracte de dos anys, sent el pressupost base de licitació d'1.018.700,39 euros i es pot prorrogar per tres més. S'exigeix a l'adjudicatària que dispose del personal qualificat i multidisciplinari per al desenvolupament de l'activitat i que dispose, com a mínim, amb un equip de 16 persones, de diferents titulacions, a jornada completa.

Segons Isabel Lozano, algunes de les firmes que col·laboren en la inserció laboral del programa de l'Ajuntament "València Inserta" són Norauto, Herbolario Navarro, IDCQ Hospitals, Five Guys, Leroy Merlin Burjassot, Agricultores de la Vega, CLECE, Eulen, Fundació Osga Reintegra o OHL, fet que va permetre, de 2019 a 2020, la contractació de més de 1.200 persones aturades i en situació de vulnerabilitat.

Destacats