València amplia a empreses i entitats els beneficis del programa Reviure

Guardar

viviendas ep
viviendas ep

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha anunciat que el programa municipal Reviure, que té com a objecte tornar a habitar les vivendes buides de València, es convoca de nou enguany amb dues novetats que flexibilitzen més encara les condicions per beneficiar-se de l'oportunitat que ofereix el consistori per reformar una vivenda particular finançada pel municipi. Així, la Regidoria de Vivenda incrementa fins als 25.000 euros la subvenció per dur endavant la reforma (5.000 euros més que l'any passat), amb un màxim de 75.000 per propietari (15.000 més que l'anterior convocatòria). L'única condició és que haja estat buida durant almenys un any i el compromís de mantenir-la un mínim de quatre en el programa de lloguer. A més, el programa s'amplia a les persones jurídiques privades, siguen amb ànim de lucre o sense ànim de lucre.

"El programa Reviure dona un ús social a les vivendes deshabitades, facilitant l'accés a una vivenda digna a preus assequibles. La persona propietària de l'habitatge, una vegada realitzades les obres d'adequació finançades per l'Ajuntament, el posa a disposició de les famílies integrants de la borsa de sol·licitants d'habitatges en règim de lloguer assequible, amb les quals la propietat signa el contracte", ha explicat la regidora Isabel Lozano.

La Regidoria de Vivenda concedirà una subvenció de fins a 20.000 euros per a la reforma de cadascuna de les vivendes incorporades al programa Reviure, amb un màxim de 60.000 euros per persona beneficiària independentment de les cases que incorpore. Com a novetat, es concedirà una subvenció de fins a 25.000 euros, amb un màxim de 75.000 euros, per a les obres que doten d'accessibilitat a la vivenda objecte de la subvenció, convertint-la en habitatge adaptat. Es tracta d'una millora de la prestació econòmica de Reviure que ha sorgit del treball conjunt entre l'Ajuntament i la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana (CONCEMFE-CV).

La subvenció, destinada a l'adequació dels habitatges que s'incorporen al programa municipal de reforma i lloguer de vivenda buida Reviure, està destinada a persones físiques i, com a novetat, enguany s'amplia a les persones jurídiques privades, siguen amb ànim de lucre o sense ànim de lucre. De forma que empreses i entitats podran beneficiar-se també del programa Reviure. Per poder beneficiar-se d'aquest programa, les obres hauran de realitzar-se en l'exercici 2021.

Tot açò, com ha explicat la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, s'aprovarà demà en la Junta de Govern Local. El pressupost que el consistori destinarà al programa Reviure d'enguany serà de 500.000 euros i el preu de lloguer de la vivenda no haurà de superar els 600 euros mensuals de manera que es garanteix un lloguer assequible per a la persona inquilina com a contraprestació a la reforma pagada per l'Ajuntament a la persona propietària de la vivenda.

"La idea és que qui tinga una casa buida durant almenys un any la pose a disposició de l'Ajuntament per ser adjudicada a una persona o unitat de convivència en règim de lloguer assequible", ha explicat Lozano, que ha indicat que es tracta així de "tornar a habitar vivendes, facilitant l'accés a un habitatge digne i a un preu adequat".

Segons ha detallat, s'aconsegueix un "triple objectiu": mobilitzar l'habitatge buit a València, incrementar l'oferta estable d'habitatge en règim de lloguer assequible i millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges de la ciutat.

Destacats