Urbanisme aprova la proposta d'enclavament de recuperació de l'horta en la Punta

Guardar

0125 Comissió Urbanisme. PUNTA 3
0125 Comissió Urbanisme. PUNTA 3

La Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana ha aprovat aquest dilluns la proposta d'Enclavament de Recuperació de l'Horta en la Punta, una actuació que permetrà convertir un solar industrial en decadència en una nova edificació residencial comunitària compacta i una horta activa de quasi 7000 m2. La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana ha anunciat aquesta aprovació i la del conveni per a recuperar el Molino de l'Arrosser de la Torre i el seu entorn i la modificació puntual del PGOU sobre els usos permesos sota rasant.

Hui s'ha aprovat la sol·licitud a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a la declaració d'enclavament de Recuperació de l'Horta en La Punta, que té com a objectiu la regeneració d'una parcel·la en la Punta, avinguda Jesus Morante Borrás núm. 247, que en l'actualitat compta amb nombroses edificacions industrials en estat ruïnós".

Gómez ha ressaltat que amb aquesta proposta volem "recuperar el sòl de l'horta i cultivar, almenys, les dues terceres parts de l'àmbit de l'enclavament, destinant la superfície restant a l'ús residencial comunitari que permeta rendibilitzar l'activitat agrícola". D'aquesta manera es pretén generar amb la proposta no únicament un retorn positiu ambiental i paisatgístic sinó també social i econòmic en contribuir a dotar d'activitat i vida al barri de la Punta. A més, es manté la classificació de sòl no urbanitzable que li atorga el PATH i es justifica l'ús residencial comunitari compatible amb esta ordenació.

"La nova activitat revalorarà un espai actualment en procés d'abandó i degradació, convertint un solar industrial en decadència en una nova edificació residencial comunitària compacta i una horta activa de quasi 7000 m2" ha apuntat la vicealcaldessa.

MOLÍ DE L'ARROSSER DE LA TORRE

D'altra banda, la vicealcaldessa també ha informat de l'aprovació del conveni del Molí de la Torre, que suposa "una aposta més per la recuperació del patrimoni industrial valencià que estem duent a terme des de la delegació d'Urbanisme, un pas que ens permet garantir la conservació d'aquest molí arrosser". "Es tracta d'un immoble d'indubtable valor patrimonial i etnològic, símbol de la primera industrialització valenciana" ha ressaltat Sandra Gómez.

En concret, les instal·lacions segueixen el model de casa—factoria on es distingeixen dues zones: la residencial o domèstica, on es localitzava la casa dels propietaris, i la zona de producció. Amb la reordenació urbanística es pretén qualificar de Bé de Rellevància Local (BRL) el molí arrosser, protegir la resta del conjunt edificat i independitzar-lo de noves construccions, millorant amb això la seua contemplació. A més, amb aquest conveni es pretén regularitzar propietats, l'adequada percepció visual de l'immoble objecte de protecció i també la protecció del molí confrontant, denominat molí de Pala. "Amb l'aprovació del conveni avancem en la nostra intenció de poder obrir a l'ús públic i urbanitzar l'actual tap urbanístic que impedeix l'obertura del carrer Marià Brull", ha assenyalat la vicealcaldessa. Aquest nou conveni inclou una revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), en el tram comprés per l'avinguda Reial de Madrid, i els carrers Concepción Arenal, Giménez i Costa i Juan Reus Parra. La modificació també permetrà la protecció patrimonial de les fumerals dels molins.

Finalment, la vicealcaldessa Sandra Gómez ha informat de l'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU sobre els usos permesos sota rasant. "Es tracta d'un acord molt important que permetrà, per exemple, que instal·lacions sanitàries, com a consultes o quiròfans, puguen localitzar-se baix rasant, la qual cosa permet millorar el servei públic de sanitat als veïns i veïnes", ha conclòs.

Arxivat a:

Destacats