Una comissió municipal coordinarà els recursos de vivenda pública

Guardar

Vista panoràmica de València
Vista panoràmica de València

La regidora de Patrimoni i Habitatge, María Oliver, ha presidit la primera reunió de la comissió municipal de l'habitatge municipal, que realitzarà el seguiment de la implementació del Pla d'Habitatge 2017-2021. En la comissió participen diversos serveis de l'Ajuntament, així com representants de les empreses municipals AUMSA i Pla Cabanyal-Caramelar, i de l'autonòmica Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl.

«L'objectiu principal de la comissió és millorar l'eficiència en la gestió dels recursos en matèria d'habitatge i impulsar el desenvolupament d'habitatge social en la ciutat», ha explicat la delegada d'Habitatge i Patrimoni, María Oliver. Aquesta comissió està impulsada pel Pla d'Habitatge de l'Ajuntament de València, que pretén optimitzar la labor administrativa en matèria de vivenda.

La primera sessió de la Comissió Coordinadora d'Habitatge ha tingut lloc hui en les dependències municipals, presidida per la regidora de Patrimoni i Habitatge, María Oliver. La comissió està composta per personal tècnic de nou serveis municipals, així com personal tècnic d'empreses municipals i autonòmiques. «El repte és acabar amb la dispersió dels recursos habitacionals producte de la parcel·lació de la gestió en diferents serveis de l'Ajuntament o empreses públiques que generen problemes per a una gestió eficient de la política d'habitatge de l'Ajuntament de València», ha explicat Oliver.

La comissió també té com a objectiu realitzar el seguiment dels pilars d'execució del Pla d'Habitatge 2017-2021 i la implementació de les diferents estratègies contingudes en ell per tal de pal·liar els problemes d'accés a l'habitatge.

La primera d'aquestes estratègies implica crear un registre únic de demandants comú a les Regidories de Benestar social i Habitatge, així com la creació d'un registre de recursos habitacionals, igualment únic i comú per a les dues Regidories, que reagrupa els diferents habitatges i ajudes gestionades per l'Ajuntament. «D'aquesta forma, s'oferirà una millor atenció a la demanda, adjudicació i gestió dels recursos habitacionals, que puga millorar l'atenció a la ciutadania amb necessitats habitacionals, els processos d'adjudicació dels habitatges municipals i ajudes, així com per a la gestió dels habitatges municipals», ha assenyalat la regidora d'Habitatge i Patrimoni.

L'existència d'aquests dos registres permetrà associar a cada recurs habitacional (habitatge social, habitatge protegit, ajuda...), la llista de demandants que, per les seues característiques, són compatibles amb el recurs (nivell d'ingressos, nombre de persones en la unitat familiar, necessitat d'acompanyament social, diversitat funcional...). Un procediment de baremació, elaborat amb la participació dels col·lectius concernits, buscarà la màxima equitat en el procés d'adjudicació.

Un altre dels punts abordats en la reunió de la Comissió ha sigut centralitzar en la Regidoria d'Habitatge el manteniment dels habitatges i dels contractes d'arrendaments, que s'estableixen per tal de garantir la sostenibilitat financera de l'habitatge públic. Benestar Social gestionarà els complements al lloguer, que s'ajusten als ingressos de cada llar, farà el seguiment social i oferirà acompanyament en els casos que ho precisen.

La Comissió també té entre els seus objectius l'increment de l'oferta d'habitatge assequible en la ciutat de València. El pla de la Regidoria de Patrimoni i Habitatge passa per la mobilització d'habitatge públic buit i la dinamització de sòl públic. La regidora María Oliver ha contextualitzat l'estratègia: «És necessari coordinar tots els recursos i serveis públics en matèria d'habitatge que actuen en la nostra ciutat per a fer front a la crisi que patim. Hem de generar una actuació comuna per generar habitatge assequible davant la precarietat que viu la ciutadania; les administracions públiques no podem mirar cap a un altre costat».

A més, i amb la finalitat d'utilitzar de manera més eficient els recursos públics municipals, s'estableix la combinació de la iniciativa de promoció pública directa amb altres iniciatives, i en particular la creació d'un nou programa de captació d'habitatges que es troben desocupades, amb la finalitat de la seua cessió en règim de lloguer assequible.

Arxivat a:

Destacats