Situació extrema a l'UCI de l'Hospital Doctor Peset davant la falta de personal d'infermeria

Guardar

UCI
UCI

El Col·legi d'Infermeria de València (COEV) demana a la Conselleria de Sanitat que resolga la dramàtica situació que viuen actualment els professionals d'Infermeria en els diferents centres clínics de la Comunitat Valenciana però, especialment, en la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI) de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València. Un problema que es basa en la falta de personal i organització i que afecta a totes les sales que atenen els pacients amb Covid-19.

Els professionals de l'UCI han de treballar amb menys personal del que correspondria per plantilla, atés que no es cobreixen, sistemàticament, les absències de professionals de la unitat (baixes, permisos, etc.) amb l'argument que en la resta dels serveis no tenen el perfil d'UCI.

Des de COEV s'insta que es tinga en compte la càrrega de treball perquè els gestors de la Sanitat pública tinguen en consideració la creació d'un pla adequat per a cobrir les absències de personal d'aquesta unitat i les de la resta de serveis de l'hospital. A vegades, els treballadors es veuen obligats a cobrir les faltes de personal en altres serveis amb el consegüent augment de càrregues de treball per al personal que queda en la unitat, atenent exclusivament criteris de nombre de llits ocupats, sense que s'atenga les necessitats dels pacients ingressats ni la possibilitat que en un moment determinat l'assistència requerisca un important augment de recursos d'acció immediata: intubacions urgents, parades, ingressos simultanis, trasllats, etc.

És de justícia reconéixer el sobreesforç d'aquell tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAE) de la unitat que, a més de repetir torns, han hagut de formar a companys/es en tots aquells aspectes específics propis de la unitat, i més en les tan especials circumstàncies viscudes durant la crisi COVID. La falta de TCAE és flagrant i requereix una dimensió adequada.

De la mateixa forma, l'intent d'alleujar la situació aportant reforços de personal d'altres serveis ha posat en evidència la importància que té conéixer i desembolicar-se de manera eficient en determinats serveis, en aquest cas en la Unitat de Vigilància Intensiva en particular. Perquè, malgrat tot, igual que ocorre amb les infermeres, sovint i per indicacions expresses de l'equip responsable de la Infermeria de l'hospital, es continua recorrent a traslladar personal d'UCI a reforçar altres unitats, amb la minva de recursos que això suposa per a la unitat.

A pesar que els professionals han fet esforços per a reclutar el màxim personal amb la intenció de reforçar la unitat durant la crisi, en ser coneixedors de professionals amb perfil (UCI/Crítics) que es van oferir per a prestar els seus serveis i no es va tindre en compte el seu oferiment. Fet que continua ocorrent en l'actualitat, a les portes d'un nou rebrot.

D'altra banda, des de fa més d'un any l'UCI ve assumint el servei d'Unitat de Teràpia Intravenosa amb el compromís ferm de mantenir el personal assignat a aquest equip, sense mobilitzar-lo a altres serveis per a poder fer les tasques pròpies d'aquesta UTI. Cada vegada la demanda és major i novament aquest compromís no s'ha complit, i els professionals s'han vist en la necessitat d'haver d'anul·lar cites i veient novament la nostra càrrega assistencial augmentada a causa d'una mala gestió.

Les professionals d'Infermeria de l'hospital de l'avinguda de Gaspar Aguilar pateixen, per les circumstàncies laborals adverses, una considerable frustració i desanime i mostren evidents símptomes d'esgotament físic i emocional. Sobre la seua esquena, ja magolades, han de suportar l'enorme jou de percebre que ningú ha fet res aquests mesos per millorar les seues circumstàncies laborals i les dels pacients que atenen diàriament.

Aquests/es infermers/es disposen d'una llarga experiència en la Unitat de Vigilància Intensiva i, després d'haver superat molts moments complicats, perceben una gran desprotecció i desemparament per part de la gestió del centre que els afecta tant a ells, com a empleats de la sanitat pública, com als seus pacients.

Des del primer moment estan ensenyant i instruint als companys que han sigut contractats per a afrontar la Covid-19 en la cura i maneig de pacient que es troba en Urgències, Unitats de crítics, Reanimació i Sales d'hospitalització. Però, de manera sistemàtica, canvien al personal d'uns serveis a uns altres i generen el consegüent caos organitzatiu. Perquè es requereix una experiència i formació específica que nosaltres donarem ara per la gran necessitat que es té, però que ha d'ajustar-se a les tasques i les necessitats dels serveis. L'especialització és crucial per a oferir les cures.

El president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado, recorda que la manca de personal "és una realitat endèmica en la sanitat valenciana i la saturació dels hospitals durant la pandèmia es deu principalment a la baixa ràtio d'infermeres que hi ha a la Comunitat Valenciana". La Ràtio-Infermeres per 100.000 habitants a Europa és de 852 professionals, mentre que a la Comunitat Valenciana a penes arriba a 520 professionals.

"Les infermeres de l'Hospital Doctor Peset ja van vaticinar a la fi de l'estiu el que anava a ocórrer en les setmanes posteriors i reclamaven una millor gestió per a afrontar la segona onada de la pandèmia. És clar que va arribar la segona ona i es van complir els pitjors auguris. Ens trobem ara de ple ja en una tercera ona de contagis, en un moment en el qual les professionals d'Infermeria estan devastades físicament, però, sobretot, emocionalment", incideix Tirado.

El president dels infermers valencians anuncia que des del COEV "hem elaborat una bateria de propostes, recopilades per l'experiència quotidiana de les quasi 30.000 infermeres que treballen a la Comunitat Valenciana, amb les quals pretenem contribuir a la millora del sistema sanitari. Un decàleg d'idees que persegueix enfortir la malparada xarxa sanitària a causa de la pandèmia de la Covid-19".

Entre aquestes mesures, que poden aplicar-se a l'Hospital Doctor Peset, sol·licitem trasllats puntuals d'infermeres de serveis no saturats com poden ser consultes externes altres serveis a unitats de Covid que ara estan faltes de personal.

És important estudiar una redistribució de personal per a atendre els espais clínics més saturats. Especialment les Unitats de Vigilància Intensiva (UCI), aquestes unitats actualment estan desbordades i precisen més recursos humans. Per tant, la proposta seria una revisió de tots els contractats per Covid amb experiència en Reanimació (REA) o UCI i que actualment estan en plantes de menys pressió assistencial.

I, finalment, però no menys important, que hi haja una la modificació de la borsa en la seua contractació de professionals per àrees de coneixement per a evitar desaprofitar a les professionals preparades en diferents àrees específiques. Una incongruència que genera una disfunció en el sistema que no ajusta els professionals a les necessitats reals de personal.

Destacats