Sistema de concessió immediata de beneficis fiscals en l'IBI per a famílies nombroses

Guardar

Ayuntamiento_de_Valencia,_España,_2014-06-30,_DD_119
Ayuntamiento_de_Valencia,_España,_2014-06-30,_DD_119

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha anunciat que la pròxima campanya de recaptació voluntària sobre l'IBI i Taxes de Guals, Taules i cadires, Quioscs i Caixers Automàtics va comptar amb dues novetats que suposen una important millora en l'atenció a la ciutadania. D'una banda, es posarà en funcionament el sistema de concessió immediata de beneficis fiscals en l'IBI per a famílies nombroses i amb característiques especials i per un altre, tots els contribuents que van sol·licitar el fraccionament de pagament en els seus rebuts del 2016 ho tindran concedit automàticament en 2017.

Segons ha precisat el regidor Vilar, gràcies a aquest nou sistema, quan el/la contribuent sol·licite personalment en les oficines de GTI la bonificació en l'IBI, es podrà verificar al moment si compleix amb els requisits legals per a la seua obtenció. En cas de complir-los, en eixe mateix moment se li comunicarà la proposta d'acord de concessió.

Realitzada eixa comunicació, l'Ajuntament gestionarà posteriorment l'aprovació de la concessió del benefici i no caldrà realitzar cap notificació als ciutadans, més enllà de la comunicació feta en el moment de la sol·licitud.

En paraules del responsable d'Hisenda, "Només si, finalment, la bonificació no es concedeix o ho fa en termes diferents dels comunicats en el moment de la sol·licitud, es donarà notificació al interessat". Vilar ha afegit que, de la mateixa manera, "si en el moment de la sol·licitud faltara algun document, el personal de GTI indicarà els documents a presentar i es facilitarà la seua presentació fins i tot per correu electrònic".

Vilar ha indicat que la seua aplicació també està prevista per a "els beneficis fiscals en l'Impost sobre Vehicles per raó de diversitat funcional (discapacitat) i per classe de motor i el seu impacte mediambiental". A més, ha assegurat que l'aplicació d'aquesta mesura "s'anirà ampliant a quants suposats siguen possibles".

PAGAMENT FRACCIONAT AUTOMÀTIC

La segona novetat que el regidor d'Hisenda ha destacat és "la concessió automàtica del fraccionament en el pagament dels seus rebuts en període voluntari per a 2017 i successius exercicis, a les persones que l'any 2016 van sol·licitar eixe fraccionament de pagament, han complit estrictament les condicions baix les quals se'ls ha concedit i no són deutores".

Referent a açò, Vilar ha explicat que "pròximament" es remetrà una carta per correu ordinari per a informar d'eixa concessió automàtica. Per tant, ha subratllat que qui l'any passat va complir amb el fraccionament i no és deutor, "no serà necessari que es desplace a l'Ajuntament per a sol·licitar el fraccionament dels rebuts d'IBI i taxes de guals, taules i cadires, quioscs i caixers, ni en 2017 ni en futurs exercicis".

Ramón Vilar ha anunciat que aquesta mesura "també s'aplicarà a partir de setembre per a l'Impost sobre Vehicles i la resta de rebuts fraccionables". Així, el regidor ha precisat que "només" s'haurà de presentar sol·licitud "si la persona no vol que se li torne a concedir el fraccionament que se li va donar en 2016 o si es tracta de persones que volen fraccionar els seus rebuts per primera vegada".

Destacats