Serveis Socials adjudica per 45 milions d'euros l'atenció a domicili i duplica el nombre de beneficiaris i les hores d'atenció a València

Isabel Lozano ha valorat com a “històric” el nou contracte i ha explicat que acabarà amb la llista espera i cobrirà la demanda dels pròxims quatre anys

Guardar

La regidora d'Habitatge i Serveis Socials, Isabel Lozano
La regidora d'Habitatge i Serveis Socials, Isabel Lozano

La Junta de Govern Local de demà adjudicarà el nou contracte del servei municipal d'ajuda a domicili per un import de més de 45 milions d'euros per als pròxims quatre anys. Així ho ha confirmat la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, que considera que estem davant un contracte "històric i sense precedents a la ciutat de València, que passa dels 25 milions als 45 i de les 1.808 persones beneficiàries que hi ha actualment a 4.320. A més, s'augmenten les hores de prestació, de 5 a 10 setmanals, també els caps de setmana i festius, i s'incorporen nous serveis, com ara els de podologia, perruqueria, fisioteràpia o atenció psicològica", ha dit la regidora Lozano.

Lozano ha detallat les millores que presenta el nou contracte del servei d'ajuda a domicili i que inclouen un "increment de pressupost, increment del nombre d'hores d'atenció, increment del nombre de beneficiaris, la incorporació del servei d'ajuda a domicili específic per a persones en situació de dependència, noves figures professionals, nous serveis i ampliació d'horari". A més, la regidora ha dit que "amb el nou contracte ens quedarem sense persones en espera i preveiem cobrir la demanda dels pròxims quatre anys, que sempre va a més perquè la població va envellint".

Igualment, pugen les hores de prestació del servei, que passen de 5 a 10 setmanals per usuari fins a un màxim de 56 mensuals. L'horari del servei d'ajuda a domicili en aquests moments era de 7 a 20 hores de dilluns a divendres. Ara s'ampliarà entre les 7 i les 22 hores de dilluns a dissabte i, en aquelles situacions que ho requerisquen, també diumenges i festius.
D'altra banda, s'afigen nous serveis, com ara els de podologia, perruqueria, fisioteràpia rehabilitadora, infermeria, teràpia ocupacional, integració social, activitats socioculturals, cessió de claus, i neteja de xoc i desinfeccions.

Psicologia a domicili

La regidora ha destacat la inclusió de l'atenció psicològica a domicili, ja que, "com ha demostrat la pandèmia, les persones majors són les que més pateixen l'aïllament i la soledat", així com l'anomenat banc de moviment, a través del qual "l'empresa adjudicatària haurà de tindre a disposició de les persones usuàries grues, elevadors, caminadors, cadires de rodes i d'altres equipaments per facilitar la mobilitat".

També hi haurà més figures professionals. L'equip actual estava format per 232 persones, de les quals més del 90% són auxiliars d'ajuda a domicili i la resta, treballadors socials. Amb el nou contracte, el personal arribarà als 368 empleats i empleades, i incorporarà per primera volta professionals de psicologia, infermeria, integració social i teràpia ocupacional.

Telèfon gratuït

Hi haurà d'altres serveis nous com una oficina de l'entitat adjudicatària a la ciutat de València, un telèfon gratuït d'atenció a les persones beneficiàries, un sistema de control de presència dels auxiliars a domicili i dispositius mòbils per als professionals.

L'Ajuntament de València assumeix el 83,2% del cost del servei; la Generalitat, el 15%, i l'1,8% es finança mitjançant preu públic. "Només paga un 11,30% de les persones beneficiàries que tenen la possibilitat econòmica", ha ressaltat Isabel Lozano. "Això fa una idea que estem donant el servei a les persones que ho necessiten i que disposen de menys recursos".

"El servei d'ajuda a domicili, junt a la teleassistència i el menjar a casa, conformen els serveis a domicili", ha manifestat la regidora Isabel Lozano, qui ha remarcat "la importància de tots ells, però especialment de l'ajuda a domicili, perquè les persones majors, les que es troben en situació de dependència i les persones vulnerables tinguen una vida digna, estiguen cobertes totes les seues necessitats bàsiques, d'alimentació, de salut, però també emocionals, de relació amb el seu entorn".

El servei d'ajuda a domicili comprén el conjunt de cures i actuacions realitzades principalment en el domicili i en l'entorn social de la persona amb la finalitat d'atendre les necessitats de la vida diària i de suport personal de caràcter polivalent i preventiu, seguiment i acompanyament per a les persones i, si escau per a la unitat de convivència, que presenten dificultats físiques, intel·lectuals, cognitives, de salut mental o socials, o es troben en situació de vulnerabilitat.

L'objectiu és mantenir, en la mesura que siga possible, a la persona usuària en el seu entorn natural en les millors condicions de vida, a través de l'atenció personal, l'ajuda en la llar i l'atenció socioeducativa.

Segons ha explicat Lozano, "per evitar els monopolis de les empreses", el nou contracte s'ha dividit en tres lots i un quart especialitzat en persones en situació de dependència. El 69% de la puntuació que obtinguen les empreses candidates correspon a criteris socials. Les empreses que han resultat adjudicatàries dels diferents lots han sigut UTE POVINET SCV-MACROSAD, SCA i CLECE.

Destacats