Sanitat inicia el programa per a l'atenció i protecció de la salut durant les onades de calor

Guardar

Termómetro ola de calor temperatura Europa Press
Termómetro ola de calor temperatura Europa Press

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública inicia el 15 de juny les activitats del Programa de prevenció i atenció dels problemes de salut derivats de les temperatures extremes, que romandrà actiu fins al 30 de setembre, llevat que les condicions meteorològiques impliquen la seua modificació puntual.

Des de l'estiu de 2004, aquest programa recull les mesures per a vigilar i reduir els efectes en salut associats a les temperatures elevades segons el nivell de risc previst en tot el territori de la Comunitat Valenciana, amb les especificacions necessàries en cada departament de salut.

El Sistema de Vigilància Meteorològic de la Fundació CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani), específicament desenvolupat per al territori de la Comunitat Valenciana, és l'encarregat d'emetre les alertes per previsió de calor extrema, amb actualització diària.

Segons el CEAM, la previsió estacional per a l'estiu 2020 a la Comunitat Valenciana és de temperatures per damunt del normal quant a les mitjanes mensuals i trimestrals. Els possibles episodis de temperatures extremes s'emmarcaran en una tendència general a un estiu càlid i la precipitació estarà, probablement, en valors per davall del normal o, com a màxim, en valors normals.

El programa permet a la Conselleria de Sanitat vigilar la situació meteorològica per a predir les situacions de risc per excés de temperatures; establir un sistema de coordinació i intercanvi d'informació entre les diverses institucions implicades; difondre les alertes per risc de calor extrema a la xarxa institucional i territorial dels departaments de salut, a través dels centres de salut pública; proporcionar informació a la població sobre els nivells d'alerta declarats i les mesures de prevenció, especialment als grups de major risc (persones majors, xiquets o persones amb alguna malaltia crònica), així com als professionals sociosanitaris; i vigilar i avaluar l'impacte de calor intensa en la salut de la població.

Nivells de risc i activació de les alertes

El CEAM elabora diàriament mapes de risc amb les previsions de temperatura sobre la base de les temperatures llindars definides per a cadascuna de les 28 zones termoclimàtiques de la Comunitat Valenciana.

Aquests nivells de temperatura previstos es mostren en els mapes amb quatre colors que estan associats a quatre nivells d'intervenció: nivell normal (verd), moderat (groc), alt (taronja) i extrem (roig), i que porten vinculades una sèrie d'actuacions.

Els mapes de temperatura es troben disponibles a través de les respectives pàgines web de la Conselleria i del CEAM. En la web de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions també es poden trobar documents amb recomanacions i consells per a diferents col·lectius.

Aquestes prediccions diàries són per a tres dies consecutius, de manera que els nivells de temperatura es consideren com d'intervenció en salut pública quan aquestes prediccions siguen del mateix nivell els dos primers dies (quan 'HUI' i 'DEMÀ' tenen el 'MATEIX NIVELL'), a partir del nivell taronja.

Els objectius del sistema són conéixer anticipadament el risc de temperatures excessives que puguen afectar una població determinada resident en un àmbit geogràfic concret; conéixer l'impacte real de temperatures excessives sobre la salut de la població; i identificar la necessitat de reforçar els recursos assistencials disponibles.

Comunicació del risc

Durant el període d'activació del Programa estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tota la informació relativa al mateix (nivells de risc, recomanacions generals, accions preventives, etc.). També s'informarà la ciutadania a través de xarxes socials com Twitter.

Així mateix, es proporcionarà informació els mitjans de comunicació destinada a facilitar consells útils i mesures pràctiques per a prevenir els efectes de l'exposició a temperatures elevades. Aquestes activitats de sensibilització tindran com a objectiu augmentar la capacitat de prevenció individual i afrontar la calor aplicant mesures fàcils i accessibles.

Destacats