S'obri el termini per a la presentació de les sol·licituds per al Xec Escolar 2019-2020

Guardar

aula-alfafar
aula-alfafar

La publicació en el BOP de l’anunci de la convocatòria del Xec Escolar 2019-2020 hui dimarts, dia 26, obri el termini de 20 dies naturals perquè les persones interessades puguen presentar la seua sol·licitud davant l’Ajuntament de València. Per a aquesta convocatòria, s’estima que les famílies sol·licitants tindran una assignació màxima de 90 euros mensuals durant un total de 10 mensualitats per família.

Tal com assenyalava la delegada d’Educació, Maria Oliver, en el moment de l’aprovació de la convocatòria, «l’escolarització dels nostres menors és una prioritat per al Govern de la Nau. Sabem que hi ha moltes famílies que no arriben a final de mes en aquesta ciutat, i hem de posar mitjans per a facilitar que la seua escolarització supose el menor impacte econòmic possible». De fet, les sol·licituds d’aquestes ajudes s’han incrementat notablement des de l’any 2015 i, des de l’inici del mandat actual, ha augmentat quasi un 25 per cent, i han passat de 5.993 sol·licituds a 7.442.

El Xec Escolar va dirigit a totes aquelles persones menors de 6 anys empadronades a València en el nom dels quals el sol·liciten, sempre que reunisquen tots els requisits previstos. En cap cas, l’import mensual de l’ajuda podrà superar el de la quota mensual per ensenyament de l’escola infantil o centre. En total, la dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria ascendeix a 3.325.000 euros, quasi un 10% més que el curs passat.

Com és conegut, el Xec Escolar és un sistema que facilita l’escolarització dels xiquets menors de sis anys, i permet a les famílies amb menys recursos econòmics poder accedir a una escola infantil de lliure elecció. Les sol·licituds d’aquestes ajudes s’han incrementat notablement des de l’any 2015 i, des de l’inici del mandat actual, ha augmentat quasi un 25 per cent, i han passat de 5.993 sol·licituds a 7. 442. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Les sol·licituds s’han de presentar en instància de model normalitzat, que està accessible en la pàgina web de l’Ajuntament de València (www.valencia.es), als registres municipals o en qualsevol dels llocs previstos en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Després que la Comissió Tècnica de Treball faça la baremació de les sol·licituds, s’exposaran al públic les llistes provisionals de persones admeses amb la documentació completa i les excloses per falta de documentació o altres causes, perquè puguen esmenar la falta de documents o presentar les al·legacions que estimen oportunes.

Maria Oliver ha subratllat la voluntat del govern local de «posar al centre de les nostres polítiques la cura de les persones. Aquest és l’esperit de la nostra acció de govern: per a poder mirar al futur hem de cuidar el nostre present, i treballar perquè les pròximes generacions puguen tindre un futur millor». En aquest context, Oliver ha destacat també «la recuperació de tres escoletes per a la gestió municipal, que ha permés la rebaixa de preus de 300 euros al mes a 30 euros per a les famílies».

Arxivat a:

Destacats