S'inicien les obres d'urbanització del Pai Músico Chapí amb una inversió de 3,4 milions d'euros

El barri de la Font de Sant Lluís tindrà dos nous jardins i nous habitatges

Guardar

0707 Plano PAI Font de Sant LLuís
0707 Plano PAI Font de Sant LLuís

El regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha anunciat el començament de la urbanització del carrer del Músic Chapí i el seu entorn al barri de la Font de Sant Lluís. Les obres finalitzaran en un màxim de 18 mesos, la qual cosa permetrà als veïns gaudir de dos nous jardins amb una superfície de 3.380 m2 que incorporaran una zona de jocs biosaludables. Es plantaran 200 arbres en els dos nous jardins, l’espai per als vianants i les voreres.

La urbanització dels terrenys es du a terme des de la ronda sud i comprén els carrers del Músic Chapí, Mossén Palanca, Julio Romero Mocholí, Xeraco i Gravador Jordán, amb una superfície de 13.500 m2, que permetrà obrir nous carrers i construir voreres amb arbrat.

Esta actuació es du a terme a través d’un pla de reforma interior de millora (PRIM) que ha incrementat l’àmbit d’actuació respecte de la unitat d’execució prèviament delimitada, fent possible urbanitzar un àmbit major i consolidar noves edificacions.

Les obres les du a terme l’Agrupació d’Interés Urbanístic Músic Chapí, adjudicatària del programa d’actuació integrada (PAI), amb una inversió de 3,4 milions d’euros. En les actuacions s’ha previst espai per a l’aparcament de 280 vehicles, amb reserva de places per a persones amb discapacitat.

L’actuació preveu una edificabilitat de 29.239 m2 sostre, que permetrà la construcció d’uns 238 nous habitatges, la meitat dels quals aniran en tres blocs d’edificació oberta i dos edificis de nova planta que taparan mitgeres, i la resta seran habitatges unifamiliars amb tipologia de poble i jardí interior.

Estos nous habitatges suposaran un increment de la població i dels servicis per al barri, a més de la creació de nous espais i jardins públics, transformant-se una part important del barri i millorant-se la qualitat de vida dels veïns.

ALTRES PROGRAMES DESENCALLATS

Sarrià ha recordat que dos nous PAI en sòl urbà ja estan totalment urbanitzats i els veïns de Nou Moles, al carrer del Brasil, i els del barri d’Aiora, a Guillem d’Anglesola, gaudixen de noves zones verdes i llocs d’esplai.

De la mateixa manera, han començat els enderrocaments en el PAI del carrer del Palleter al barri de la Petxina (Extramurs) que permetran la urbanització de l’entorn i l’obertura d’este carrer, regenerant una de les zones més degradades de la ciutat.

Sarrià ha subratllat la importància d’estes obres en quatre zones de la ciutat, “perquè suposen la consolidació d’àrees urbanes degradades millorant aspectes de la vida quotidiana de les persones, però sobretot generen activitat econòmica i ocupació, i a més urbanitzen nous solars edificables que permetran en els pròxims anys la construcció en estos quatre barris de més de 1.200 habitatges, molts dels quals de protecció pública”.

Destacats