S'aprofita l'aigua de les obres del carrer Antonio Ferrandis per al reg agrícola

Guardar

huerta
huerta

L'Ajuntament, a través d'una actuació coordinada entre la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València, la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua i la Comissaria de Francs i Marjals de València, ha abocat equitativament l'aigua procedent de l'abatiment del nivell freàtic de les obres d'edificació en curs al nord del carrer d'Antonio Ferrandis, entre els carrers Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Blas Gámez Ortiz. «Estem possibilitant un ús efectiu de les zones agrícoles de València; no volem que la nostra horta siga ni un solar per a especular, ni un terreny erm», ha afirmat la regidora d'Agricultura, Horta i Pobles de València en funcions, Consol Castillo.

Aquesta actuació s'ha dut a terme per al reg agrícola en la zona de la Punta, la Font d'en Corts i la Font de Sant Lluís; concretament, al costat de la vorera sud de carrer d'Antonio Ferrandis, al principi de la séquia de Francs i Marjals de la Font d'en Corts i al principi de la séquia del Comunet del Fiscal, per a l'aprofitament de la séquia de Rovella.

L'actuació ha sigut coordinada entre la Comissaria de Francs i Marjals de València, i dirigida per la regidora d'Agricultura, Horta i Pobles de València en funcions, Consol Castillo, i pel servici del Cicle Integral de l'Aigua, englobat en l'àrea de Desenvolupament Urbà, a càrrec del regidor en funcions, Vicent Sarrià.

El cabal total d'aigua abocat del freàtic ascendeix a 163 litres per segon durant les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. La duració d'aquest abocament es preveu de sis a set mesos i, durant aquest temps, s'abocaran uns 80 litres per segon al principi de la séquia de la Font d'en Corts, gestionada per la Comissaria de Francs i Marjals de València, i altres 80 litres per segon al principi de la séquia escorredor municipal del Comunet del Fiscal, on aigües avall, pot derivar aquest cabal per la fila de Lluc, integrada en la comunitat de regants de la séquia de Rovella, per al seu aprofitament.

Aquesta actuació proporciona «una solució àgil i sostenible tant als regants de Francs i Marjals com als de Rovella durant el que queda d'any per a garantir un reg agrícola amb un cabal pròxim al màxim que poden traslladar les séquies de reg d'ambdues comunitats de regants».

En lloc de perdre-la, aquesta aigua procedent del freàtic de la xarxa de sanejament, s'aprofita per al reg agrícola durant els mesos de la temporada de reg i de més necessitat en la zona d'horta més pròxima a la ciutat. Les iniciatives d'aquesta naturalesa garanteixen de manera sostinguda la disponibilitat d'aigua al voltant de l'horta de la Punta, la Font d'en Corts i la Font de Sant Lluís i consoliden el cultiu d'una superfície agronòmica periurbana que alhora ordena el territori amb cultius de km 0.

Durant els mesos que mantindrà l'abocament del freàtic, es preveu la conclusió dels treballs finals per a l'execució del nou pou de la Comissaria de Francs i Marjals per a la zona de la Font d'en Corts i la Font de Sant Lluís, corresponents a l'obra civil i a la connexió elèctrica d'aquest al centre de transformació pendent de finalitzar per part d'Iberdrola en el PAI de Músic Chapí.

Destacats