Publicada la radiografia de les dones a la societat valenciana

Guardar

021_8M
021_8M

L'any 2019 van nàixer a la ciutat de València 171 xiquets més que xiquetes, però elles naixen amb una major esperança de vida que els homes. Segons dades fetes públiques hui per l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València amb motiu del 8-M, les dones que naixen hui a València viuran vora sis anys més que els homes. Elles formen més famílies monoparentals, viuen més en solitari i trien carreres socials i humanístiques. Ells treballen més, tenen millors contractes i estudien més carreres tècniques i científiques.

Segons les dades de l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València, el curs 2019-2020 es van matricular en preescolar a la ciutat de València 13.719 xiquets (51,3%) i 13.001 xiquetes (48,7%), una xifra que es manté en l'inici dels estudis primaris, però que s'inverteix a acabar el cicle. A València, el 53,1% de les dones tenen estudis primaris complets i el 46,9% dels homes.

La secundària no obligatòria ja té un major nombre de dones. De les 20.412 persones que es van matricular en secundària a la ciutat de València el curs 2019-2020, el 52,8% són dones i el 47,2%, homes.

El 53% de les persones amb estudis superiors a la ciutat de València són dones i el 47%, homes. La Universitat de València-Estudi General és, en el curs 2019-2020, una universitat bàsicament feminitzada, amb un 63% d'alumnes incorporades. Per contra, la Universitat Politècnica té un 61,1% d'alumnes varons durant el mateix curs acadèmic.

El grau més feminitzat és logopèdia. El 92,8% de les futures logopedes seran dones. Per contra, la carrera universitària més masculinitzada és enginyeria electrònica industrial amb un 90,6% de futurs enginyers.

MÉS ATUR I MENOR RENDA

Pel que fa al mercat de treball, a València hi havia en 2020 vora 10.000 dones desocupades més que homes, dos punts i mig per damunt. Igualment, el temps d'estada sense treball és més llarg. Són més les dones que busquen faena per un període inferior a sis mesos i més també les dones que mantenen una desocupació de llarga durada. Les dones tenen 6,1 de cada 10 contractes a temps parcial a la ciutat. Amb aquestes dades, la renda mitjana de les dones de València és més baixa que la dels homes independentment del seu estat civil o de la situació personal o familiar.

En 2019, es van casar a la ciutat de València 2.761 parelles i el 80% dels matrimonis són civils. Elles tenien en el moment de casar-se una mitjana de 36,1 anys i ells, 38,1 anys. L'edat mitjana per a ser mares per primera vegada se situa en la ciutat de València en els 32 anys i elles són majoritàriament els pilars de les famílies monoparentals amb fills menors de 16 anys (9.613 dones i 1.892 homes).

ESPERANÇA DE VIDA

Les dones viuen més en totes les franges d'edat a la ciutat de València. Així, elles tenen una esperança de vida de 86,6 anys quan naixen mentre que ells estan en 80,8 anys. L'any passat hi havia a la ciutat de València 100. 274 dones majors de 64 anys i 68.054 homes. El 75,7% de les persones majors que viuen soles són, a més, dones.

Si ens desplacem a la franja d'edat de més de 75 anys, en 2019 vivien soles al seu domicili 27.031 persones majors d'eixa edat, de les quals el 80% són dones. L'any 2019 van morir a la ciutat de València 3.714 dones i 3.581 homes. La primera causa de mort en les dones són les malalties del sistema circulatori mentre que en els homes la primera causa de mortalitat és un tumor.

Per últim, l'any 2019 es van presentar a la ciutat de València 140,5 denúncies per violència de gènere per cada 10.000 dones.

El document complet de l'Oficina d'Estadística es pot consultar en https://bit.ly/3v07R4y.

Destacats