Publicada la licitació de les obres de millora del mercat de Mossén Sorell

Guardar

ciutat-vella
ciutat-vella

El regidor de Comerç de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat que el consistori durà endavant unes obres de millora en revestiments i equipaments en el Mercat Municipal de Mossén Sorell. L'Ajuntament ha publicat ja la licitació d'aquests treballs per un import superior als 80.000 euros. Els treballs de recondicionament d'aquest recinte tenen com a principal actuació la renovació del revestiment de pintura de les estructures metàl·liques, de formigó, paraments verticals interiors, faldons horitzontals i falsos sostres dels banys.

Així, la superfície a pintar serà de1.400 m2, i la superfície de paviment i enrajolat a canviar de 200m2. Per a la realització dels treballs en façanes s'utilitzarà preferiblement andami metàl·lic i s'utilitzarà en l'exterior tanca perimetral mòbil per protegir vehicles i vianants dels treballs d'obra en façanes. Per als treballs exteriors, s'utilitzaran, a més dels andamiatges, marquesines a manera d'extensió de les bastides, per poder assolir l'envoltant i part superior de la coberta.

Segons ha explicat Galiana, "el Mercat de Mossén Sorell, ubicat a la plaça amb el mateix nom, al nucli antic de la ciutat de València, a Ciutat Vella, es troba en l'actualitat en ús, per la qual cosa s'hauran de tindre en compte les proteccions necessàries per a evitar danys en els usuaris durant les actuacions".

També està previst canviar el tram de canaló deteriorat i netejar baixants i tots els canalons actuals. S'eliminaran totes les peces ceràmiques deteriorades de rematada inferior de façana, escales i rampes d'accessos. S'instal·laran ventilacions forçades de banys. Es reposaran i substituiran elements deteriorats en banys. També es farà neteja i pintat de les dues cares de les reixetes de ventilació natural actuals existents ubicades en les trobades entre tots els faldons de la coberta i els paraments verticals.

Des de l'Ajuntament "estem impulsant un pla de millores continuat per als nostres mercats municipals. Actualment tenim en marxa 26 actuacions diferents en diversos mercats que estan en diferents punts de tramitació administrativa, des del mercat del Grau que està a punt d'acabar les obres de rehabilitació fins a altres que estem tramitant la seua contractació", ha explicat el regidor Galiana.

Destacats