Pla Cabanyal adjudica 17 propietats per a nous habitatges per valor d'1,4 milions

Guardar

Imatge de vivendes al Cabanyal
Imatge de vivendes al Cabanyal

Pla Cabanyal ha adjudicat 17 immobles a través d'un procés de licitació que afavoreix a les persones que vulguen establir el seu habitatge habitual en el barri. Hui s'ha anunciat el resultat de la subhasta de 22 immobles municipals en el barri del Cabanyal-Canyamelar. "En total, s'han presentat 218 ofertes, de les quals 215 han resultat inicialment vàlides. Dels 22 immobles licitats, 17 van rebre ofertes, quedant desertes les corresponents a cinc baixos comercials", ha detallat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

Aquest procés es va iniciar el mes de juny passat i s'han adjudicat un total de 17 immobles. En el seu moment, Pla Cabanyal va expropiar entre 170 i 180 habitatges per a ser derrocats i dur a terme el pla urbanístic que preveia la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez. "Amb l'objectiu de recuperar-les i posar a la disposició de les persones aquests habitatges i solars per a la seua rehabilitació i la construcció de nous habitatges, es va promoure en el seu moment una primera subhasta en 2016-2017 i ara una segona, que s'acaba de resoldre", ha recordat Sandra Gómez.

La subhasta ha comptat amb uns criteris de baremació que, a més del preu oferit en subhasta per cada propietat, ha prioritzat aspectes que afavoreixen la regeneració del teixit residencial del barri i l'arrelament dels seus veïns i veïnes. Per exemple, s'ha valorat que es destine l'habitatge a residència habitual i permanent, i que en el cas que s'oferisca com a lloguer, siga durant almenys deu anys. També s'han considerat criteris que prioritzen grups d'edat amb major dificultat d'accés a l'habitatge, a persones o famílies que pateixen algun tipus de vulnerabilitat, o a persones empadronades o que treballen en el barri. Així mateix, s'ha valorat positivament la conversió a ús residencial de locals que tinguen un altre ús. En qualsevol cas, les bases exclouen expressament l'ús com a habitatge turístic de qualsevol d'aquestes propietats.

Dels 22 immobles licitats, 17 van rebre ofertes i es convertiran en nous habitatges o en espais comercials. Entre els immobles que han despertat major interés es troba un edifici complet de dues plantes al carrer José Benlliure, que ha rebut 38 ofertes i s'ha adjudicat finalment per un valor de 65.000 euros. Un solar al carrer dels Àngels ha rebut un total de 35 ofertes, i s'ha adjudicat per més de 150.000 euros. En tots dos casos, passaran a ser habitatges habituals. De tots els immobles sol·licitats, el que s'ha adjudicat per una oferta econòmica més alta és el solar del carrer Vicente Ballester, que ha rebut 15 ofertes i s'ha adjudicat per 181.189 euros. En total, la suma de les ofertes supera els 1.400.000 euros.

Cal destacar que de les 17 persones que han resultat adjudicatàries, 15 destinaran l'immoble a la seua residència habitual i tan sols 2 el posaran en lloguer per a residència habitual, quedant expressament prohibit el seu ús com a apartament turístic. A més, de les 15 persones que destinaran l'immoble a la seua residència habitual, 9 ja estaven empadronades prèviament en el barri, "amb la qual cosa s'afavoreix l'arrelament i la permanència de les persones que desenvolupen el seu dia a dia en el Cabanyal", ha assenyalat Gómez.

"Aquests immobles van ser expropiats per l'anterior govern municipal en el marc d'un projecte que hauria suposat la destrucció de la trama històrica del marítim i que va provocar el desplaçament de les persones que vivien en aquesta part del barri. Amb actuacions com aquestes facilitem que els veïns i veïnes puguen establir-se en aquesta zona i que aquesta part del barri del Cabanyal-Canyamelar torne a omplir-se de vida i sume nous veïns i veïnes", ha conclòs la vicealcaldessa.

Destacats