Per on està permés que circulen les bicicletes? La nova Ordenança de Mobilitat ho regula

L’Ordenança de Mobilitat regula les zones de circulació permeses i la velocitat màximes per a les bicicletes

Guardar

carril-bici-preferencia
carril-bici-preferencia

Dijous passat, el ple municipal donava llum verda a l'aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat de València que, com qualificava el regidor Giuseppe Grezzi, es tracta d'"una ordenança de futur que segueix les directrius de la Direcció General de Trànsit, i continua en la línia de la reducció d'accidents", però que també inclou les propostes de diferents entitats amb l'objectiu d'adaptar la nova norma a les necessitats de tots els col·lectius.

D'aquesta manera, l'Ordenança de Mobilitat, de la mateixa manera que recull la normativa de circulació per als vehicles de mobilitat personal a motor com són els patinets, també ho fa amb les bicicletes. Així, entre algunes de les recomanacions es troben la de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura en cas d'accident per danys a terceres persones o materials, o la possibilitat de registrar-les a l'Ajuntament a l'efecte d'identificació en cas de robatori, accident o estacionament indegut.

Entre les prohibicions més destacades apareix la de no fer ús ni del mòbil, ni de qualsevol altre sistema de comunicació que implique l'ús manual, així com la utilització de cascos o auriculars connectats a reproductors de so. No obstant això, un dels apartats de més interés que recull la nova normativa, en referència a les bicicletes, sens dubte, són les zones de circulació permeses i les velocitats.

Circulació pels carrils bici

La nova Ordenança de Mobilitat recomana a les bicicletes circular, preferentment, pels carrils bici segregats de la calçada sense superar els 20 km/h, de la mateixa manera que es permet la circulació pels carrils bici marcats sobre les voreres. Això sí, d'acord amb la normativa, igual que les bicicletes hauran de respectar la prioritat dels vianants en els itineraris d'accés a les parades d'autobús, encreuaments de calçada i en els passos per a vianants senyalitzats, seran les bicicletes les que tindran prioritat sobre els vianants quan circulen pels carrils bici, a excepció dels casos anteriorment descrits.

Circulació per la calçada

Les bicicletes podran circular per la calçada, sempre que no ho facen a una velocitat extremadament reduïda, a excepció dels túnels que no compten amb un carril bici segregat. Per descomptat, també els estarà permés la circulació pels ciclocarrers amb un límit de velocitat de 30 km/h, i en el cas dels encreuaments de calçada en el qual no hagen marcat passos específics per a les bicicletes, podran fer ús d'ells, però adaptant la velocitat a la dels vianants, així com mantenint la distància de seguretat.

Finalment, sí que es prohibeix la circulació de les bicicletes en els carrils reservats per al transport públic, excepte quan, mitjançant senyalització, així ho permeta.

Circulació per les voreres

Es prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres, excepte als menors de huit anys que vagen acompanyats d'una persona adulta a peu. Així mateix, s'especifica que quan la persona que es desplace amb bicicleta haja d'accedir a la vorera, haurà de fer-ho baixant de la bicicleta. Finalment, en el cas dels carrils bici marcats per les voreres no s'haurà de superar la velocitat de 15 km/h.

Circulació per zones amb restricció de trànsit i limitació de velocitat

Als carrers residencials i zones 30, la persona usuària de la bicicleta haurà de mantenir una distància de seguretat, així com mantenir una velocitat que no pose en risc al vianant. A més, als carrers per a vianants, amb circulació restringida per als vehicles de motor, es permetrà la circulació de bicicletes, que no podran superar els 10 km/h.

En aquestes zones, es podrà fixar una prohibició total de circulació de bicicletes en un horari prèviament establit quan l'indique l'autoritat.

Arxivat a:

Destacats