Es paralitza el soterrament de les vies de València

El Tribunal de Recursos Contractuals suspén la licitació del canal d'accés per a soterrar les vies de València

Guardar

Imatge del terreny del Parc Central i del futur canal d'accés
Imatge del terreny del Parc Central i del futur canal d'accés

Una de les majors obres de la ciutat de València es veu obligada a suspendre el concurs per a la seua construcció, el canal d'accés del Parc Central. Aquesta obra tindrà una inversió de 453 milions d'euros i que tenia una previsió de cinc anys des de l'inici de les obres.

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACR) ha suspés aquest divendres la licitació del canal d'accés per a soterrar les vies de València, al·legant que "els perjudicis que podrien derivar-se de la continuació pels seus tràmits del procediment de contractació, són de difícil o impossible reparació".

Adif ha detallat que aquesta suspensió del procediment de contractació de les obres del canal d'accés ferroviari de València acordada pel TACR és una "mesura cautelar" i ha recalcat que el mateix tribunal "no s'ha pronunciat encara" sobre el contingut d'aquesta.

Aquesta mesura cautelar s'ha realitzat a petició de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC) en un recurs presentat contra la licitació del projecte de construcció del nou canal d'accés per a l'alta velocitat a la ciutat, l'ampliació i remodelació de l'estació de Joaquín Sorolla, així com de l'ampliació de l'aparcament de la mateixa estació.

Clàusules qüestionades

Les clàusules del conveni de licitació de les obres qüestionades per la Confederació Nacional de la Construcció estan dins de l'àmbit de l'anticorrupció i la lliure competència, i que consideraven abusives.

D'una banda, una de les clàusules en qüestió indica l'obligació de "respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de dur a terme conductes que tinguen per objecte o puguen produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.)", considerant abusiu la penalització si no es compleix. Adif defensa que en aquesta qüestió, se segueix el pla de mesures antifrau de la mateixa empresa.

Una altra dels apartats que venen en el recurs de la CNC, és en el qual s'indica que l'adjudicatari "estarà obligat durant l'execució del contracte i fins a la seua liquidació a mantenir-se en situació de no incurs en prohibició de contractar. Quan el contractista, després de la formalització del contracte, durant la seua execució o abans de la seua liquidació, haguera sigut declarat en prohibició de contractar amb aquesta entitat o amb el sector públic estatal, així com quan de forma sobrevinguda a la formalització contractual es trobe incurs en prohibició de contractar, l'entitat quedarà facultada per a resoldre el contracte", considerant-lo excessiu i que hauria de derogar-se.

Corredor verd de 49.000 m²

El soterrament de la platja de vies que actualment divideix dues zones de València serà aprofitat per l'ajuntament per a construir un gran bulevard verd de 49.000 metres quadrats que anirà des del Pont de Giorgieta, que desapareixerà, fins al Bulevard Sud.

Rebrà el nom de Federico García Lorca, i es planteja la incorporació d'un carril bici bidireccional de fins a 3 metres d'ample, i voreres multifuncionals que tindran entre 6 i 12 metres d'ample. Per descomptat, en la nova zona que es crearà al llarg d'aquest corredor, es projectarà la construcció de nous habitatges – unes 5.000, entre les quals es reservaran part per a VPO –. L'Ajuntament treballarà en coordinació amb Adif per a estudiar la càrrega en cadascuna de les zones.

Així i tot, la urbanització estarà subjecta a un concurs d'idees que es llançarà des del consistori per a conéixer les necessitats dels veïns i veïnes, i que definirà les línies del nou corredor verd.

Arxivat a:

Destacats