Obert el termini de sol·licitud per a l'ajuda al lloguer

Guardar

infovivienda-solidaria
infovivienda-solidaria

Des d'aquest dijous la ciutadania pot sol·licitar les subvencions destinades a pagar el lloguer que l'Ajuntament posa a la seua disposició per tercer any consecutiu. La regidora de Vivenda, María Oliver, ha ressaltat que aquesta ajuda, aprovada hui per la Junta de Govern, «és una ajuda d'emergència davant la greu problemàtica que s'està generant amb els preus del lloguer», Oliver ha recordat que «des que arribàrem al govern hem invertit 5 milions d'euros en ajudes al lloguer per a fer front a la crisi habitacional que viu la nostra ciutat i tot l'Estat».

L'Ajuntament de València dedicarà dos milions d'euros per a les ajudes al lloguer en 2018. La ciutadania pot sol·licitar des de hui aquesta prestació que l'any passat va ser concedida a 1.463 famílies. La regidora de Vivenda, María Oliver, ha assenyalat que «les ajudes mostren la prioritat d'aquesta regidoria, que és facilitar a les persones l'exercici del seu dret a l'habitatge, arreplegat en l'article 47 de la Constitució. Quan arribàrem a l'Ajuntament no hi havia una política d'habitatge orientada al ciutadà. De fet ni tan sols existia la Regidoria d'Habitatge".

Als beneficiaris d'aquestes ajudes se'ls concedirà una subvenció del 40% de la renda mensual que hagen de satisfer pel lloguer de la seua vivenda habitual i permanent, amb un import màxim mensual de 240 euros. Aquest import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, no sent en cap cas superior a 2.880 euros anuals per beneficiari. María Oliver ha destacat que «L'augment de persones beneficiàries en 2017 respecte a 2016 va ser pràcticament del 100%. Esperem que enguany continue creixent el nombre de famílies beneficiades i que qui encara no haja sol·licitat aquesta ajuda per desconeixement de la seua existència, puga presentar la documentació i accedir a la mateixa».

Entre els requisits per a accedir a aquestes ajudes es troba mancar d'habitatge en propietat o en usdefruit, que el nivell dels ingressos de la unitat de convivència no triplique l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples vigent, i que l'import del lloguer siga de màxim 600 euros. La regidora ha fet referència a l'únic requisit que varia respecte a l'anterior convocatòria. «La pujada indiscriminada dels preus del lloguer ens ha forçat a pujar el llindar del lloguer demandat de 450 euros a 600 euros en tres anys».

Les sol·licituds ha de dirigir-se a l'Ajuntament de València i presentar-se en qualsevol registre d'entrada municipal (electrònic o presencial). També poden presentar-se telemàticament en la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València (www.valencia.es), sempre que es dispose de signatura electrònica avançada amb certificat electrònic o clau concertada admesos per la seu electrònica.

El termini per a sol·licitar-ho s'estén un mes a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.), és a dir, fins a l'1 de Juliol.

Arxivat a:

Destacats