Obert el termini de sol·licitud d'ajudes a València a projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania

Podran ser beneficiàries de les subvencions les entitats sense ànim de lucre amb seu a València

Guardar

Façana de l'Ajuntament de València
Façana de l'Ajuntament de València

Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de subvencions que ha posat en marxa l'Ajuntament de València per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania. El termini romandrà obert fins dilluns que ve 30 de maig. Podran ser beneficiàries de les subvencions, les entitats sense ànim de lucre, que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat i que complisquen amb els requisits especificats en les bases. Hi ha dues modalitats, la dirigida a l'àmbit "formal" i la dirigida a l'àmbit "no formal".

Tal com ha explicat la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez "l'objectiu d'estes ajudes és fer costat a les entitats, amb seu a València, que duguen a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat i construir, entre tots i totes, una ciutadania crítica, global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els països nord i sud".

Les propostes presentades a l'Ajuntament de València, hauran de complir amb les línies estratègiques establides en el marc del Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022, entre les quals cal esmentar: Orientar la política de cooperació cap a processos de desenvolupament al mig i llarg termini amb un decidit enfocament basat en drets; fomentar la solidaritat com a motor de les polítiques de cooperació aprofundint en l'Enfocament Sud; i fomentar la participació, la corresponsabilitat i la generació de xarxes ciutadanes per a la transformació social.

Les ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat atorgades per altres administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import del total de les subvencions rebudes no superen el 100% del cost de l'activitat subvencionada.

La sol·licitud, juntament amb els documents exigits en la convocatòria es presentaran a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament. Les entitats que concórreguen a les subvencions, hauran de presentar un formulari d'identificació per a cadascuna de les modalitats. La sol·licitud haurà d'especificar la modalitat a la qual es concorre.

El consistori ha posat en funcionament els telèfons 962087604 i 962072471 per a atendre els dubtes i necessitats dels sol·licitants.

Es poden consultar les bases de la convocatòria a través del següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/bs.pn.125

Destacats