Obert el termini de les subvencions per al turisme de compres destinades als comerços de Ciutat Vella i Pla del Remei

Aquestes subvencions van dirigides a autònoms, microempreses o xicotetes empreses

Guardar

Comerç local a València
Comerç local a València

Des d'aquest divendres i fins al 13 de juliol, els comerços del districte de Ciutat Vella i del barri del Pla del Remei ja poden sol·licitar les subvencions municipals per a la promoció del turisme de compres. L'Ajuntament de València llança aquesta convocatòria destinada a promoure aquest tipus de turisme en el centre de la ciutat.

Aquestes subvencions van dirigides a autònoms, microempreses o xicotetes empreses. Els seus locals, ubicats dins del districte de Ciutat Vella o del barri del Pla del Remei, han de tindre un valor cadastral no superior als 360.000 euros. Les microempreses ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual o balanç general no supera els 2 milions d'euros; mentre que les xicotetes empreses ocupen a menys de 50 persones i el seu volum de negoci o balanç general anual no supera els 10 milions d'euros.

Entre els requisits per a optar a aquesta convocatòria hi ha no estar sotmés en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions, trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, no tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València, i no tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament.

Pel que fa a la documentació, s'haurà de presentar l'imprés de sol·licitud, una memòria descriptiva de les accions a subvencionar, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o NIF de l'entitat, documentació acreditativa de la ubicació de l'establiment en Ciutat Vella o en el barri del Pla del Remei i factures corresponents a les despeses subvencionables. En el cas de tindre treballadors per compte d'altre també s'haurà d'adjuntar la fotocòpia Model 190 Resum Anual Treballadors; i en el cas de ser autònom o autònoma serà necessària la vida laboral.

La sol·licitud d'aquesta convocatòria també es pot realitzar en línia a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València.

Arxivat a:

Destacats