Millores en l'accessibilitat de la Junta Municipal de Patraix

Guardar

Junta -Patraix
Junta -Patraix

Les obres per a resoldre l'accessibilitat de la Junta Municipal de Patraix comencen hui, mitjançant la implantació d'un ascensor, inexistent fins al moment, i l'execució d'una nova escala que compleix les premisses dels codis tècnics, segons ha donat a conéixer el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo.

La Junta Municipal està situada en la planta baixa i primera del Convent de Sant Nicolau, amb atenció al públic a les dues plantes. En relació al projecte de referència i tenint en compte que l'actuació afecta un bé inclòs en el catàleg del pla general com a bé de rellevància local (BRL), es va sol·licitar permís prèviament a la comissió municipal de patrimoni sobre l'obra a dur a terme, de la qual es va obtenir informe favorable.

L'edifici no tenia ascensor i l'única escala existent que comunicava la planta baixa i primera, no era accessible. Per tant, es demolirà l'escala i s'executarà una nova segons les premisses actuals. Es defineix al seu torn la implantació d'una cabina d'ascensor hidràulic.

Dins de les possibles ubicacions per al nou ascensor s'ha triat aquella que s'ha considerat que té el menor impacte per al volum de l'edifici, atés que tant la façana com la coberta estaran intactes després de la intervenció. L'estructura de l'edifici és de mur de càrrega, estructura de bigues de fusta amb entrebigat ceràmic i recobriment de teula.

"Les actuacions que es plantegen són per millorar l'edifici en matèria d'accessibilitat i resoldre la seua adaptació a la legislació d'accessibilitat universal mitjançant la col·locació d'un ascensor i la reforma de l'escala existent. Les obres es duran a terme amb la menor afecció possible i els materials necessaris per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques. D'aquesta manera continuem amb el nostre compromís d'anar fent accessibles els edificis municipals", ha afirmat el regidor Campillo.

Neus Fàbregas, regidora de participació ciutadana i acció veïnal, ha declarat que "l'accessibilitat en els nostres edificis públics és prioritària per a aquest govern perquè facilita la inclusió en proporcionar als col·lectius amb mobilitat reduïda l'oportunitat d'acudir a instal·lacions com les d'aquesta Junta Municipal".

La regidora ha explicat des de la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, tenen "el compromís de seguir treballant per unes juntes més accessibles, més àgils i més participatives sent els òrgans de descentralització de la ciutat i els més propers a la ciutadania".

Destacats