Les pèrgoles fotovoltaiques proveeixen de subministrament elèctric al jardí de Morvedre

Guardar

Pèrgola- fotovoltaica
Pèrgola- fotovoltaica

Les pèrgoles fotovoltaiques tenen un doble objectiu. D'una banda, donen ombra a les dues zones de graderies situades al jardí on es troba l'àgora utilitzada pel veïnat. D'altra banda, les plaques fotovoltaiques col·locades en la part superior proveeixen de subministrament elèctric al jardí de Morvedre íntegrament, és a dir, les plaques solars donen energia per a l'enllumenat, el reg i els carregadors de bicicletes elèctriques que s'han instal·lat en les zones d'aparcament per a bicicletes que hi ha dins del jardí. Les dimensions d'aquestes pèrgoles són les següents: pèrgola 1 (33,24 m2), pèrgola 2 (75,24 m2), pèrgola 3 (31.60 m2), pèrgola 4 (48,41 m2) i pèrgola 5 (52,80 m2).

Respecte als panells solars, s'han muntat en la part superior de la pèrgola 5 i estan compostos per 20 mòduls fotovoltaics. La potència instal·lada total del camp de panells fotovoltaic és de 5.5kW i la producció anual total esperada és de 5.386,79 kWh a l'any, suficient per a proveir les necessitats del jardí, que suposarà un estalvi en emissions de CO2 de 2.424.42 kg a l'any.

La instal·lació compta amb un gestor energètic destinat a monitorar instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum instantani, i disposa d'un registrador de dades (datalogger) i servidor web amb un programari incorporat. Aquest equip permet conéixer, en temps real, la producció fotovoltaica, l'estalvi energètic i els consums de la instal·lació, etc. així com emmagatzemar dades històriques per a fer anàlisis periòdiques. D'altra banda, el pressupost base de la licitació de la instal·lació ha ascendit a 109.999,86 euros, IVA inclòs, i el termini d'execució de l'obra ha sigut de tres mesos i mig. Així mateix, el jardí ha estat tancat durant el primer mes i mig de realització de les obres.

L'equip tècnic de l'Ajuntament, encarregat de la supervisió de l'obra, ha visitat hui el recinte, obert al públic el passat 24 de gener. En aquesta visita de supervisió i avaluació, els han acompanyat l'alcalde de València, Joan Ribó, junt amb el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, i de la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano.

Des del jardí de Morvedre, situat entre els carrers Sagunt, Bilbao, Filòleg Sanelo i Argenter Suárez, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat que «les pèrgoles fotovoltaiques són el resultat de la preocupació ciutadana per la sostenibilitat, que en aquest projecte es conjuga amb tot el treball que s'ha fet en matèria d'il·luminació, en l'ampliació de zona enjardinada. Les iniciatives en matèria de sostenibilitat són un assumpte que afecta la qualitat de vida de la ciutat i la salut de les persones».

Campillo ha assenyalat que «són les primeres pèrgoles fotovoltaiques de la ciutat de València i el que s'aconsegueix és consumir menys energia i per tant, lluitar contra el canvi climàtic i mitigar els seus efectes». «Ara mateix estan en licitació cinc pèrgoles fotovoltaiques en cinc zones diferents de la ciutat, que podran donar energia a cotxes elèctrics que puguen connectar-se a aquestes pèrgoles», ha afegit.

Per la seua banda, Soriano hi ha ressaltat «la rellevància del jardí en el barri com a punt d'encontre i de convivència entre el veïnat. De fet, la proposta dels veïns i veïnes amb aquestes pèrgoles fotovoltaiques contribueix a millorar la zona, i dóna exemple d'ús d'energies renovables».

Destacats