Les obres de condicionament de la ZAL del Port de València estaran finalitzades al maig

Guardar

Visita ZAL - VALENCIAPORT
Visita ZAL - VALENCIAPORT

Les obres de condicionament de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València estaran finalitzades al maig i es preveu que quan entre en marxa es generaran 2.000 llocs de treball entre directes i indirectes.

Així, s'ha posat de manifest en la reunió que han mantingut el director general de l'Entitat Estatal de Sòl (Sepes), Fidel Vázquez, i el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, en la qual s'han compromés a col·laborar en futurs projectes, segons han informat fonts de l'APV.

Posteriorment, han recorregut la ZAL del Port de València per a conéixer l'avanç de les obres de condicionament que va licitar l'entitat dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA). Durant la visita, han estat acompanyats per representants de l'empresa que executa aquests treballs (Unió Temporal d'Empreses, Edificació Logística, Industrial i Terciària, S.L.- Àries Infraestructures, S.A.), els qui han explicat l'estat actual de les obres.

El projecte, que estarà finalitzat al maig d'enguany, contempla la reparació i posada a punt de paviments i ferms, enllumenat, sanejament o jardineria. Les actuacions corresponen al text refós del projecte de mesures correctores per a la recepció municipal de la ZAL del Port de València que va ser aprovat amb data 30 abril de 2020 per l'Ajuntament.

En concret, s'ha dut a terme el fresat de paviment sobre una superfície de 88.918 m², el desbrossament i neteja d'arbustos sobre 429.374 m², la rehabilitació de col·lectors, la instal·lació de 512 unitats de lluminàries LED, l'adequació de papereres, bancs i fonts, o la ubicació de 121 senyals verticals. A més, en matèria de jardineria s'han plantat 18.129 unitats d'arbustos i 11.113 m² de prada silvestre amb vegetació mediterrània i autòctona, al costat d'una xarxa de reg.

Segons Sepes, l'objectiu del desenvolupament de la ZAL és potenciar l'activitat del Port de València, mitjançant la instal·lació de proveïdors de serveis i operadors logístics en el seu entorn immediat, fomentant així l'activitat econòmica de València i, per la seua influència, la de tota la Comunitat Valenciana. La inversió realitzada fins al moment per MITMA, a través de l'Entitat Estatal de Sòl, ascendeix a 133 milions d'euros.

EMPRESES PER A la ZAL

Amb l'execució d'aquests treballs, s'avança en la instal·lació de les empreses que van optar a un dret de superfície. En concret, el Consell d'Administració de València Plataforma Intermodal i Logística (VPI Logística) va aprovar l'adjudicació de quatre illes o parcel·les de la ZAL a les empreses Grupo Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Iberia.

L'adjudicació de VPI Logística (empresa participada per l'APV en un 98,4% del capital) està condicionada per la finalització d'aquestes obres i la recepció dels terrenys per part de l'Ajuntament de València.

Aquestes empreses tenen previst invertir, conjuntament, 73,4 milions que permetran la creació de 1.518 ocupacions (188 directes i 1.330 indirectes). A més, aquestes signatures es comprometen a contractar aturats de llarga duració i a persones en risc d'exclusió social.

En tots els casos, els projectes empresarials presenten un fort component ecològic, ja siga per la instal·lació de complexos sistemes d'estalvi energètic i plantes fotovoltaiques o pel compromís de no contractar subministrament elèctric procedent de combustibles fòssils.

Actualment, hi ha tres parcel·les que queden per adjudicar en la ZAL, de les quals ja s'han anat rebent ofertes, a les quals cal sumar la zona de serveis. A més, hi ha dos espais que pertanyen a Sepes que seran adquirits per l'APV al llarg d'enguany.

En total, la ZAL del Port de València generarà 2.000 llocs de treball entre directes i indirectes, ocupacions als quals caldrà sumar els llocs induïts d'un sector com el logístic que és una font de creació de noves oportunitats per a la contractació de persones.

ZAL VERD

Quasi el 50% de la superfície de l'àmbit d'actuació de la ZAL del Port de València es dedicarà a carrils bici, apantallaments acústics, vials públics, passarel·les verdes per als vianants i a zones d'esplai. Així, està prevista la construcció d'un nou tram de carril bici que unisca el "corredor verd" amb la zona sud del pla Especial de Natzaret per a generar condicions de continuïtat des dels poblats marítims fins a la Punta i Pinedo.

A més, el Pla Especial de la ZAL contempla millores per a edificacions protegides que es van cedir a l'Ajuntament. Especialment per la seua importància arquitectònica, històrica i patrimonial, el projecte de la ZAL adequarà i rehabilitar dos edificis que en el seu moment van pertànyer a la burgesia valenciana, dues propietats privades que amb el Pla de la ZAL s'han recuperat per a donar-li una utilitat pública i un dret d'ús per a tots els veïns de la zona, segons les mateixes fonts.

En concret, aquests edificis són el xalet del Doctor Bartual que ja ha sigut rehabilitat i actualment és la seu de l'alcaldia de la pedania de la Punta. L'altre és el xalet Sancho o Casal de la Pau que VPI Logística recuperarà, rehabilitar i adequar perquè puga ser usat pel veïnat de l'entorn.

Destacats