La UV, la UPV i La Fe participen en un projecte europeu per a millorar les habilitats digitals del personal sanitari

Guardar

proyecto_digital_laFe
proyecto_digital_laFe

La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i La Fe participen en el projecte europeu DISH per a millorar les habilitats digitals del personal sanitari amb la finalitat d'oferir una atenció de més qualitat als pacients.

Actualment, per a satisfer la creixent demanda de recursos assistencials de qualitat s'han desenvolupat diferents solucions d'e-salut, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat, en el qual assenyala que, encara que el personal sanitari ja utilitza algunes d'elles, com a ferramentes que garanteixen canals de comunicació "més transparents i permeten millorar la gestió de la pròpia salut", "en molts casos no s'està aprofitant el potencial d'aquestes aplicacions".

Açò es deu, principalment, a la "falta de les competències digitals necessàries perquè funcionen en tots els sectors i en un entorn multidisciplinari".

"La digitalització del sector sanitari és un desafiament indiscutible al que s'enfronta la societat actual i és prioritari treballar per a superar-ho, i poder així respondre als ràpids canvis que està patint el model d'atenció mèdica, especialment els relacionats amb les noves TIC", ha destacat Jordi Garcés, director de l'Institut Polibienestar de la UV.

El grup Sabien-Ítaca de la UPV, l'Institut Polibienestar de la UV i l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe treballaran "activament" en la captació dels test sites, en la creació de les unitats d'aprenentatge d'innovació, i també tindran un "important paper" en les accions formatives del personal sanitari.

La formació es realitzarà com una metodologia de capacitació en el lloc de treball, en el qual s'emprarà la simulació en un entorn segur.

En cada país, com a mínim cent professionals del sector sanitari participaran en la Unitat d'aprenentatge d'innovació i rebran formació en la fase de prova per a examinar la usabilitat. Cada participant rebrà un certificat de participació amb una avaluació i reconeixement de les habilitats i competències que ha obtingut.

Vicente Traver, de la UPV, ha detallat açò permetrà "no únicament millorar les habilitats digitals dels professionals, sinó promoure la innovació dins de les estructures sanitàries i generar noves sinergies dins de l'ecosistema de salut valencià per a donar millor i més eficaç resposta als nous reptes sanitaris".

DISH respondrà aquest desafiament mitjançant la creació de partenariats de Triple Hélice formats per professionals del sector sanitari, institucions educatives i representants del món empresarial en cadascun dels sis països implicats en el projecte.

A aquests ecosistemes nacionals, s'afigen dues organitzacions europees (European Connected Health Alliance, ECHAlliance, i European Health Management Association, EHMA) per a afavorir una àmplia difusió i participació dels diferents sectors a nivell europeu.

El projecte Digital & Innovation Skills Helix in Health (Hélice de competències digitals i d'innovació en Salut) està finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea, té una durada de tres anys i està dotat amb 996.790,00 euros.

Destacats