La polèmica dels patinets elèctrics conclou amb la retirada dels mateixos

La gran discussió que porta donant-se els últims dies a València ha arribat a la seua fi amb el dictamen de l’Ajuntament de València

Guardar

patinetes-electricos
patinetes-electricos

Durant l'última setmana ha estat en boca de tots la problemàtica que ha sorgit sobre la base de la disposició de patinets elèctrics en els carrers de València per l'empresa Lime, participada per Uber.

"La polèmica no és el patinet elèctric en si. En aquesta ciutat no tenim cap problema amb açò, ja que és un transport ecològic que valorem positivament".

Lime proposava una nova forma de mobilitat basada en el vehicle de transport més popular dels últims anys: els patinets elèctrics. Equipats amb un motor elèctric i amb una plataforma que permet bona estabilitat, els patinets elèctrics s'han guanyat un gran reconeixement en el món del transport urbà. De reduïda grandària, portàtils, amb poc pes i capaços d'aconseguir velocitats de 30 quilòmetres per hora, els patinets elèctrics són la proposta que ha llançat l'empresa nord-americana Llime com a resposta al transport públic urbà.

Amb un model de negoci basat en el lloguer per minut, l'empresa nord-americana ha entrat en conflicte amb l'Ajuntament de València. Alié a les típiques discussions sobre si són vehicles motoritzats o no, la polèmica entre en Ajuntament i l'empresa de lloguer de patinets té un origen bastant senzill: Lime va distribuir els seus patinets sense haver sol·licitat un permís per a exercir la seua activitat econòmica en els carrers de la ciutat prèviament. Des de l'Ajuntament recorden que aquests permisos són obligatoris per a tot tipus de negoci l'activitat econòmica del qual implique l'ocupació de la via pública: ja siga per a la terrassa d'un bar o per al lloguer de vehicles.

Des de l'Ajuntament s'ha resolt aquesta problemàtica en la recollida de tots els patinets. "Si l'empresa, davant requeriment de la Policia Local, no retira en un termini considerable, que entenem que pot ser un dia, tots els patinets, haurà de ser la mateixa Policia Local qui haja de retirar-los" expliquen des de l'Ajuntament.

Una problemàtica que pot comportar grans sancions

En tractar-se d'una ordenança pública, l'incompliment de la resolució de l'Ajuntament de cara a l'empresa Llime pot desembocar en multes que poden arribar a superar els 1.000 euros.

Tal com assenyala la instrucció de la DGT sobre vehicles de mobilitat personal (VMP): "Els VMP i cicles de més de dues rodes que estiguen destinats a realitzar activitats econòmiques de tipus turístic o d'oci hauran d'obtenir prèviament una autorització de l'Autoritat Municipal en la qual figurarà que, en tot cas, el recorregut a realitzar, horari i quantes limitacions s'establisquen per a garantir la seguretat dels usuaris de la via pública. L'Autoritat municipal recaptarà els informes vinculants que considere oportuns".

D'aquesta mateixa manera, l'Article 12 de l'Ordenança de Domini Públic estableix que: "Quan s'està produint una indeguda ocupació del domini públic, ja siga per no comptar amb la preceptiva autorització o concessió o per incomplir les condicions de la mateixa (...) es requerirà al titular de l'autorització o concessió, si la hi hagués, perquè procedisca voluntàriament a la retirada dels elements que ho ocupen, advertint-li que, en cas de no fer-ho així, es realitzaria en aqueix acte la mateixa d'ofici".

Traduint-ho en termes més propers, l'empresa ha de tenir un certificat o permís que acredite la seua activitat, i en cas de no tenir-ho, haurà de retirar els vehicles que ocupen l'espai públic, i si no ho fan, serà l'Ajuntament qui els retire. En el cas que Lime faça cas omís al dictamen de l'Ajuntament, l'empresa s'enfrontaria a una multa de 750 euros per ocupació d'espai (no per vehicle) més 122 euros per la recollida i transport dels vehicles més altres 1,05 euros per dia que els vehicles romanguen en dipòsit.

Destacats