La plaça de Russafa serà "per a les persones", d'acord amb la voluntat dels pressupostos participatius

L'equip de mobilitat de Grezzi ha presentat al veïnat el projecte de reurbanització de l'emblemàtic espai

Guardar

0204 Presentació veïnat plaça Russafa actual
0204 Presentació veïnat plaça Russafa actual

El servici de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València ha presentat als veïns i veïnes del barri de Russafa el projecte de remodelació integral de la Plaça de Russafa, emanat dels pressupostos participatius d'inversions de 2018-2019. La presentació s'ha realitzat per via telemàtica en una reunió amb la participació d'una trentena de persones, entre les quals es trobaven els integrants del grup motor que va participar en l'elaboració del projecte (representants d'entitats veïnals, del Mercat de Russafa, de l'Església de Sant Valero, de la falla Mercat de Russafa, etc.) i els regidors Carlos Galiana, Isabel Lozano i el responsable de l'actuació, Giuseppe Grezzi.

El resultat ha rebut una acceptació generalitzada i les persones participants han pogut preguntar i vore contestats els seus dubtes sobre l'actuació i de per què s'han adoptat unes solucions o unes altres. Cal recordar que l'espai a reurbanitzar es situa al voltant de l'església de Sant Valero i Sant Vicent Màrtir, Bé de Rellevància Local, la importància i el valor paisatgístic de la qual s’han vist minvats per les condicions en les quals es troba l'espai en l'actualitat, conseqüència d'un ús inadequat per al punt més emblemàtic del barri i que els veïns i veïnes entenen com una plaça que hauria de "afavorir la trobada informal, la sociabilitat i la convivència", i on es puga "jugar, seure, passejar, celebrar…", evitant la degradació actual com a conseqüència del seu ús com a aparcament.

L'àmbit comprén per tant la plaça Baró de Cortés, el carrer Pare Perera i la seua continuació amb la plaça del Doctor Landete fins a la seua trobada amb el carrer Russafa. "La Plaça de Russafa forma part del nucli primitiu del barri, el qual està catalogat com a Nucli Històric Tradicional", ha apuntat el regidor Giuseppe Grezzi, "i este fet, la necessitat de recuperar i dignificar este espai històric, és un objectiu que compartixen tots els actors de l'entorn, per la qual cosa ha estat senzill arribar a un enteniment".

Per a materialitzar l'actuació, es projecta repavimentar l'àmbit emprant rajola de formigó prefabricat antilliscant i resistent alternant tres tonalitats de grisos. També substituir i ampliar la zona de jocs existent reforçant-la amb la inclusió de jocs de superfície, renovar i augmentar la dotació de bancs i crear una nova zona de descans i reunió a la cantonada sud-oest de la plaça mitjançant la qual evitar l'accés de vehicles a la plaça delimitant la zona de trànsit per als vianants. D'esta forma, es dignifica el gran espai central diàfan que pretén albergar activitats de diferent índole festiva, social, cultural… i es visibilitza l'entrada al mercat des de la plaça. A més, es preveu ampliar i confinar millor la zona de contenidors de residus al costat del mercat per al seu major control d'olors, a més d'augmentar la periodicitat de recollida d'estos.

D'altra banda, es preveu disposar aparcabicis i grans jardineres al costat de la bancada per a generar un espai més amable i de major qualitat ambiental, així com substituir els fanals existents per noves lluminàries eficients de tecnologia LED, a més d'ampliar la dotació amb quatre nous elements en la zona pròxima al mercat.

La necessitat d'aparcament dels venedors del mercat es resoldrà mitjançant l'habilitació de la zona ORA per al seu ús exclusiu durant l'horari de mercat.

Pel que fa a la tramitació patrimonial, el projecte ha estat informat favorablement des del punt de vista arquitectònic per la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport i es remetrà per a la seua aprovació en la Junta de Govern Local de la setmana vinent amb un pressupost base de licitació de 314.257,1 euros.

Destacats