La peatonalització de la Plaça de la Reina s'amplia en 1,6 milions per l'aparcament i les excavacions arqueològiques

L'Ajuntament de València assegura que es garantirà la continuïtat de les obres

Guardar

obras plaza reina
obras plaza reina
El govern municipal ha aprovat l'inici de la redacció d'un modificat de les obres de conversió en zona de vianants de la Plaça de la Reina per a reforçar l'estructura de l'aparcament i l'ampliació de les excavacions arqueològiques, garantint alhora la continuïtat dels treballs.El servici de Mobilitat Sostenible ha indicat que la modificació citada és el resultat de dues circumstàncies només avaluables una vegada iniciades les obres i que han comportat un esforç afegit de cara a possibilitar que el treball puga continuar malgrat eixes circumstàncies. D'una banda, l'anàlisi al descobert de l'estructura de l'aparcament de la Plaça de la Reina, només possible una vegada iniciades les obres i realitzades les operacions de decapatge del formigó, ha evidenciat que l'estructura de l'estacionament es troba en un estat de deteriorament més avançat del que es preveia en els estudis inicials, amb aparició de noves patologies i problemes estructurals.Alhora, les troballes arqueològiques aparegudes en una obra pròxima a l'àrea d'influència de l'actuació van portar el passat 3 de maig al personal tècnic del Servici Territorial de Cultura i Esports de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i de la Secció Arqueològica Municipal a indicar la necessitat de catalogar i excavar manualment totes les troballes descobertes del segle XX cap enrere. Aquest criteri obliga també al projecte municipal, i no només a aquell en què es van produir les troballes, a modificar el procediment de vigilància arqueològica previst en el moment de redacció del projecte en relació amb les tasques de seguiment i control.Donades aquestes circumstàncies, s'ha aprovat la redacció d'un modificat de les obres de conversió en zona de vianants de la Plaça de la Reina que —en relació amb l'estructura de l'aparcament— incremente les proves i assajos d'investigació i avaluació estructural, amplie la intervenció estructural de reforçament i rehabilitació i reforce les canalitzacions sobre la petjada de l'aparcament per la reducció de la grossària entre la coberta de l'aparcament i la superfície de la plaça. D'altra banda, i en relació amb les troballes arqueològiques, que incremente els treballs a realitzar i les zones a investigar.Acollint-se a la Llei de Contractes del Sector Públic s'ha aprovat eixa modificació en paral·lel a l'aprovació de la continuïtat de les obres, que continuaran avançant amb el ritme previst en la rehabilitació de l'estructura de l'aparcament, d'acord amb el contingut de la proposta tècnica realitzada per la direcció de l'obra. El cost total de la modificació del projecte ha estat avaluat pel personal tècnic en aproximadament 1.638.830,16 euros, IVA inclòs.El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicat que s'ha signat l'inici del procediment d'aprovació, figura prevista per la legislació vigent i que possibilita iniciar l'expedient mitjançant un procés reglat d'aportació de documentació i que implica no haver d'interrompre les obres. "Complim amb el compromís i la responsabilitat adquirits per a la remodelació integral de l'aparcament de la plaça de la Reina assegurant la seua correcta rehabilitació i el seu millor estat possible per a les pròximes dècades després de 50 anys des de la seua construcció i d'un estat de deteriorament que fa necessàries aquestes intervencions addicionals", ha explicat. A més, ha afegit que s'aprofitarà "l'oportunitat d'escriure pàgines de la història bimil·lenària de València propiciant l'ampliació de les excavacions arqueològiques supervisades en tot moment per la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria".
Destacats