La nova web del registre de solars ja està a disposició de la ciutadania

Guardar

sarria
sarria

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Desenvolupament Urbà, ha posat en funcionament la nova web del Registre de Solars, amb la premissa del servici a la ciutadania i la transparència. Tal com ha explicat el regidor Vicent Sarrià, aquesta nova eina permet a les persones interessades accedir de manera senzilla i ràpida a les dades que conté el llibre del Registre de Solars, al mapa de geolocalització, i als criteris que determina la legislació vigent, entre altres aspectes.

El Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER) és un registre públic municipal de caràcter administratiu, constituït per tots aquells immobles, tant solars com edificis, que han sigut prèviament inclosos en ell per resolució administrativa dictada per l'òrgan municipal competent. Fins ara, la seua consulta i accés s'havia d'efectuar de manera personal en les dependències municipals, en format paper.

A partir d'ara, en l'adreça www.valencia.es/rmser s'ofereix tota la informació de l'esmentat registre i les seues fitxes individualitzades, d'una manera detallada, geolocalitzada i totalment accessible. Tal com ha explicat el regidor, la web permetrà conéixer què és el registre de solars, veure el contingut del llibre, accedir al mapa en el qual consten els solars (identificant si tenen ordre d'edificació, si han sol·licitat llicència o si estan en règim d'edificació forçosa); i conéixer els àmbits territorials en els quals ha sigut declarada prioritària l'edificació i conéixer els criteris materials que exigeixen l'edificació o rehabilitació. «És àmpliament conegut que en determinades àrees de la ciutat, en algunes increïblement durant anys, s'ha perpetuat l'existència de solars, la qual cosa té efectes sobre l'estètica urbana, però també suposa una pèrdua de l'oportunitat de construir habitatges i contribuir a l'oferta immobiliària, i a millorar la salubritat urbana», ha explicat Sarrià, qui ha afegit que amb esta eina «es preveu que es retinguen solars amb ànim especulatiu o s'abandone la conservació d'edificis protegits».

Per això, l'actual govern municipal, va optar en el seu moment per reglamentar i desenvolupar una legislació que ja existia «però que s'havia utilitzat de manera apocada al llarg del temps», ha lamentat l'edil. Tal com ha assegurat Sarrià, l'Ajuntament ha treballat, especialment l'últim any i mig, «d'una manera molt decidida» per tal d'aclarir i aplicar els criteris que marca la llei a l'hora de regular quins tipus de solars i les seues condicions. I hui es fa un pas més, «per a posar a la disposició del veïnat un assumpte que era, si no opac, sí poc accessible per al conjunt de la ciutadania i per als interessats».

Com és conegut, el RMSER recull dues categories de béns: aquells sobre els quals existeix una ordre d'edificació en vigor, i aquells que es troben en Règim d'Edificació o Rehabilitació forçosa. Són dues categories completament diferents, atés que en el primer cas, l'ordre en vigor implica que encara no hi ha un incompliment per part del propietari i que aquest té encara temps per a complir el deure d'edificar, per a la qual cosa ha de sol·licitar llicència. Mentre que el segon cas reflecteix incompliment de deures urbanístics, la qual cosa pot implicar la substitució del propietari per un altre agent edificador o rehabilitador, o fins i tot l'expropiació o la venda forçosa. Es tracta, doncs, d'un mecanisme jurídic amb la funció de garantir que un propietari complisca els seus deures urbanístics d'edificació i conservació, amb la mirada posada a evitar fenòmens especulatius de retenció de sòl, així com a revitalitzar zones urbanes.

En aquests moments, i malgrat que les xifres s'actualitzen diàriament, hi ha al voltant de 31 expedients pendents d'inici de tramitació, és a dir, al començament de tot l'itinerari que pot culminar amb la seua inscripció en el règim d'edificació forçosa. Hi ha altres 31 ordres d'edificació prèvies per raons diverses; 3 declaracions directes a instàncies de part i compliment del deure d'edificar; i 9 sol·licituds de llicència producte de procediments iniciats anteriorment. En total, hi ha 21 solars o edificis declarats en règim d'edificació forçosa, dels quals 16 estan a Ciutat Vella i, d'ells, 12 han iniciat ja actuacions a través de Programes d'Actuació Aïllada, PAI.

El delegat de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, s'ha mostrat «molt satisfet de l'experiència, precisament per l'impuls donat al registre». «Aquesta Delegació –ha afirmat- ha fet un esforç per passar d'una política desenvolupista i expansiva de consum, on el protagonista era el sòl urbanitzable, a una política de contenció, renovació i mesura, on el protagonista és el sòl urbà i la regeneració de la ciutat consolidada». «Un dels objectius principals era evitar la proliferació de solars que es perpetuen de manera injustificada», ha subratllat.

Per a això, el Registre ha funcionat com una eina que ha tingut un efecte doble: un efecte preventiu (persones que sol·liciten llicència de forma prèvia a qualsevol actuació municipal en conéixer que estan dins dels criteris en els quals l'Ajuntament considera prioritària l'actuació); i un efecte de foment (els qui sol·liciten llicència com a conseqüència de l'ordre que els dicta l'administració). I a tot açò, se'n suma un tercer efecte d'activació econòmica, en posar-se en circulació en el mercat immobiliari molts solars abans parats en mans de particulars o bancs.

Arxivat a:

Destacats