La línia 9 de l’Emt donarà servici a Sedaví

Guardar

atencion-sanitaria-emt
atencion-sanitaria-emt

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat hui, per unanimitat, el conveni de col·laboració amb l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), l'Ajuntament i la Diputació Provincial de València per a l'ampliació del recorregut de la línia 9 de l'Empresa Municipal de Transport (EMT) i així donar servici a la localitat de Sedaví, a l'àrea metropolitana de la ciutat.

A aquest respecte, el regidor de Ciutadans, Narcís Estellés, qui ha qualificat «d'electoralista» aquest acord, ha demanat explicacions «sobre el destí dels diners de l'ATM, ja que, per exemple, aquest servici es durà a terme amb finançament de l'Administració provincial». Per la seua banda el regidor Popular Alberto Mendoza ha lamentat que l'equip de govern ha esperat massa temps per a impulsar aquesta iniciativa que permetrà que l'EMT col·labore amb el municipi de Sedaví, fins que l'ATM desenvolupe el seu treball com toca».

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha aclarit i celebrat que la Diputació de València, segons l'esmentat conveni, col·labora amb 350.000 euros per allargar l'itinerari de la línia 9, que també permetrà l'entrada al Forn d'Alcedo, com havia reclamat el veïnat d'aquest poble. «Al contrari», ha afegit l'edil, «no comptem amb l'ajuda de l'Administració estatal per donar un futur a la millor empresa de transport urbà.»

D'altra banda, el regidor ha parlat de l'esforç i del treball desenvolupat fins a arribar a l'esmentat conveni, un acord similar a l'establit amb altres localitats com són Paterna, Vinalesa, Montcada i Alboraia.

Pel que fa als assumptes de l'orde del dia referents al desenvolupament urbà, habitatge i mobilitat, el Ple també ha decidit suspendre, temporalment, l'execució del Pla d'Actuació Integral de l'empresa Hierros Túria, després de la sol·licitud de l'adjudicatària, Ferros Túria, SA, de paralitzar els terminis a l'entendre que hi ha un excés d'oferta de sòl comercial en l'entorn de Vara de Quart i una escassa demanda.

EL SOLAR DE JESUÏTES

Amb l'abstenció dels grups de l'oposició, s'ha aprovat no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per altra empresa, Expo Grupo, SA, per resoldre el conveni del solar denominat «de Jesuïtes». D'aquesta manera, l'Ajuntament no ha acceptat el que Vicent Sarrià ha explicat com «una falta de compromís de l'esmentat grup hoteler, que vol dilatar la recepció de la parcel·la que va permutar al seu dia perquè l'Ajuntament poguera dur endavant la reivindicada ampliació del Jardí Botànic».

El regidor del Grup Ciutadans, Narciso Estellés, ha demanat explicacions de la situació amb la mercantil i ha argumentat «que eludir el debat no està clar, ja que aquest problema urbanístic està vinculat a la ciutat i a l'estadi del Mestalla, la qual cosa suposa jugar amb els sentiments de València i dels valencians i valencianes».

L'edil popular Alfonso Novo ha recordat «l'esforç de l'anterior equip de govern que va aconseguir que eixa mercantil permutara la parcel·la coneguda com «el solar de Jesuïtes» per la de l'avinguda d'Aragó, fins a eixe moment de titularitat municipal, perquè l'Ajuntament poguera impulsar l'ampliació del Jardí Botànic». «De fet, vàrem signar un conveni que, malauradament, el Govern de la Nau no ha desenvolupat, tot i l'oferiment de l'oposició per a resoldre l'ampliació de l'esmentat jardí, tan reivindicat», ha sentit.

El responsable de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha explicat «que el Govern de la Nau ha mostrat la màxima sensibilitat amb el tema, i que la mercantil ha imposat excuses per a la recepció de la parcel·la» que, d'altra banda, està afectada per l'actuació estratègica del València CF per al Mestalla, que es troba paralitzada. I a aquest respecte, Sarrià ha argumentat: «Tot el que va rodejar l'operació del Mestalla quedarà com un exponent màxim d'una manera de fer urbanisme que es caracteritza per l'empastre de la ciutat», i n'ha conclòs la intervenció demanant responsabilitat, «perquè sembla que l'oposició està defensant els interessos d'una mercantil».

També, amb l'abstenció de l'oposició, el Ple ha acordat sotmetre a informació pública, durant 45 dies, l'homologació sectorial del planejament vigent en l'àmbit del sòl urbà de la Ciutat Central, que permetrà abordar la revisió detallada de les diferents àrees funcionals, tal com ha explicat el regidor Vicent Sarrià.

En nom de Ciutadans, el regidor Narciso Estellés ha manifestat que està d'acord amb l'homologació dels criteris, però ha criticat «la falta d'informació, i les preses per la tramitació a dos mesos del final de la legislatura, així com el dèficit de plans urbanístics per part de l'equip de govern»; mentre el regidor popular Alfonso Novo ha criticat «que aquesta proposta no s'haja realitzat abans, i que s'hagen iniciat plans urbanístics sense documents de planejament i sense l'aprovació d'instàncies superiors».

El regidor d'Urbanisme, Vicent Sarrià, ha explicat «que el Govern de la Nau va heretar un procés de revisió del pla general de la ciutat i el va reorientar i actuar, en paral·lel, per acurtar tràmits, amb plans especials per a impulsar dotacions i equipaments públics en totes les àrees de la ciutat». Ara, hi ha afegit, «és necessària l'homologació d'eixes àrees funcionals».

PEP DEL BOTÀNIC

Seguidament, el Ple ha aprovat provisionalment les modificacions i les esmenes del Pla Especial de Protecció (PEP) dels entorns del Jardí Botànic, la porta de Quart i l'església de Sant Miquel i Sant Sebastià. Aquest document normatiu, que regularà totes les actuacions urbanístiques, paisatgístiques, arqueològiques i ambientals que es duguen a terme als immobles i espais de la zona oest de la ciutat, on es troben els béns d'interés cultural (BIC) esmentats, així com els béns de rellevància local (BRL), no ha comptat amb el vot de l'oposició, que se n'ha abstingut.

El regidor de Ciutadans, Narcís Estellés, ha aprofitat aquest punt per a preguntar per l'ampliació del Jardí Botànic anteriorment esmentada i parlar «de la ineficiència en l'execució del conveni amb la Universitat de València». En el seu torn, el popular Alfonso Novo ha qüestionat, per exemple, el fet que no s'ha fet pública la incorporació al pla d'un centre educatiu de 8 metres d'alçària al costat de l'Alqueria de Gaspar Bono, que és un bé de rellevància local (BRL), i ha mostrat la seua sorpresa davant l'informe favorable de la Direcció General de Patrimoni.

Com a responsable de l'àrea de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià ha explicat que aquest document de planejament «és d'especial importància, perquè arreplega tota la normativa que s'ha d'aplicar a l'hora de realitzar qualsevol intervenció en aquest àmbit de la ciutat, que contempla l'ampliació del Jardí Botànic, que està en mans de la delegació competent, i que incorpora equipaments com l'al·ludit centre docent, concretament una escoleta, que s'executara a instàncies de l'administració competent, la Conselleria d'Educació, i per a respondre a les necessitats de la zona».

En matèria urbanística, el Ple també ha suspés, temporalment, l'execució del Pla d'Actuació Integral de l'empresa Hierros Turia, després de la sol·licitud de l'adjudicatària, Ferros Túria, SA, de paralitzar els terminis a l'entendre que hi ha un excés d'oferta de sòl comercial al voltant de Vara de Quart (València) i una escassa demanda.

HISENDA

D'altra banda, el Ple ha aprovat la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost de 2019, que s'ha debatut conjuntament amb altres propostes en matèria d'hisenda, coordinació jurídica, inspecció general i desenvolupament econòmic sostenible.

El portaveu del Grup Ciutadans, Fernando Giner, ha centrat la seua intervenció en l'anunciada amortització de 38 milions d'euros que, segons ha explicat, «no és equivalent a una gestió eficient, ja que es tracta de diners que no s'han invertit prèviament».

En la mateixa línia s'ha manifestat el regidor Eusebio Monzó, qui ha explicat «que el Partit Popular no està d'acord amb la modificació de crèdits que demostren la falta de planificació que l'equip de govern ha demostrat durant tota la legislatura». Respecte a l'amortització del deute, ha assegurat «que es deu al fet que l'executiu no ha sigut capaç d'executar el pressupost i, per això, sembla una màquina de recaptació de diners». «L'Ajuntament no és una companyia que ha de generar beneficis, amb una pressió fiscal que ha pujat fins a un 14%. A més, no cal celebrar la reducció del deute, perquè això no és més que complir la llei», ha asseverat Monzó.

Per la seua banda, el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, qui ha assegurat «que la reducció del deute és tan espectacular que l'Ajuntament arribarà al maig amb menys del previst», ha explicat que la modificació de crèdits de 38 milions d'euros s'ha dirigit a l'amortització anticipada de deute i, de manera paral·lela, s'ha desenvolupat una nova operació creditícia que es dirigirà a finançar inversions. «D'aquesta manera, l'Ajuntament amortitza un muntant de 38 milions d'euros de deute municipal i, una vegada executada, contractarà una nova operació de crèdit amb els fons del qual farà front a inversions que continuen des d'exercicis anteriors.» Tal com ha assenyalat Vilar, la diferència entre totes dues accions redunda en una reducció neta del deute de 5 milions d'euros.

Destacats