La futura xarxa per als vianants del Nucli Històric de Patraix connectarà tots els voltants de la plaça

El Pla Especial de Protecció amplia els edificis protegits i la paisatgística de la zona, però també assenyala l’obertura de nous carrers i conversions en zona de vianants

Guardar

Zonas peatonales futuras nucleo historico Patraix2
Zonas peatonales futuras nucleo historico Patraix2

Dilluns passat la Comissió d'Urbanisme va donar llum verda al Pla Especial de Protecció del Nucli Històric de Patraix. S'amplia la zona considerada com a tal, es protegeixen més alqueries i construccions del Segle XIX... Però el que més ressaltava la Vicealcaldessa i Regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, era l'espai per a les persones: "És el procés de conversió en zona de vianants més important a realitzar en un barri en aquesta legislatura". La nova xarxa per als vianants connectarà tots els voltants de la plaça i obrirà, fins i tot, dos nous carrers.

Xarxa per a vianants actual.

El Pla ha passat ara a la Conselleria i, després d'uns mesos de treball, hauria de tornar amb el vistiplau a l'Ajuntament per a la seua aprovació definitiva. "Almenys un any", va assenyalar Gómez, tardaria l'aprovació i la concessió de les primeres llicències. Quan la nova ordenació estiga acabada, l'actual zona per als vianants s'estendrà a la totalitat de la plaça i tres carrers més al complet, a més d'algunes intervencions parcials.

El carrer de Venerable Agnesio, que actualment no té eixida, serà totalment convertida en zona de vianants i connectarà amb el carrer Salabert i, així, amb la zona també per als vianants de carrer Marqués d'Elx, que al seu torn connecta amb Alcúdia i la Plaça Patraix.

Nova obertura de Venerable Agnesio.

El traçat de Fray Mateu patirà una transformació semblant a la de Venerable Agnesio: es convertirà en zona de vianants per complet, connectant amb el carrer Convent de Jesús, però també amb una nova eixida amb el carrer Dibuixant Manuel Gago.

Nova obertura de Fray Mateu.

Els carrers Torís i Churat i Sauri, actualment de trànsit rodat, també seran convertides en zona de vianants per complet.

Així, tota la zona declarada com Nucli Històric del barri podrà visitar-se a través de la nova xarxa per als vianants. Una xarxa que, segons va assenyalar la regidora d'Urbanisme, també comportaria "nou enjardinament" i itineraris ciclistes. Segons va detallar, aquells nous edificis que es construïsquen hauran de respectar l'estètica i altura tradicional de la zona -no més de planta baixa més dues altures-, i s'ampliarà el catàleg d'edificis protegits.

Futura xarxa per a vianants del Nucli Històric de Patraix.

Arxivat a:

Destacats