La Fe és el primer hospital de la Comunitat a aconseguir les certificacions ISO 9001 i UNEIX 179007 de Qualitat de AENOR per a Reproducció Assistida

Guardar

La_Fe_Acreditacion_ISO_Reproduccion_Asistida
La_Fe_Acreditacion_ISO_Reproduccion_Asistida

L'Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha estat el primer centre sanitari públic de la Comunitat a obtenir la doble certificació de Qualitat que concedeix AENOR per a la Unitat de Reproducció Humana Assistida.

D'un costat, la Unitat va aconseguir la certificació ISO 9001:2008 per a la prestació de serveis sanitaris de reproducció humana assistida en consultes externes, laboratoris d'andrologia, embriologia i crioconservació, i quiròfan de reproducció. D'altra banda, la certificació UNEIX 179007:2013 per a la prestació de serveis sanitaris de reproducció humana assistida en aquests mateixos laboratoris, amb el que es converteix al primer centre públic amb aquesta certificació a la Comunitat i el segon a Espanya, després de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Aquest reconeixement avala l'activitat d'aquesta unitat que ara com ara és capdavantera a Espanya pel volum de pacients amb desig gestacional ateses, així com en el nombre de tractaments de fertilitat duts a terme. Anualment, atén a més de 3.700 primeres visites en les seues consultes externes. Aquesta activitat es realitza mitjançant atenció mèdica individualitzada per processos, com són: avortament de repetició, anovulació, endometriosis, preservació de la fertilitat, diagnòstic genètic preimplantacions, consell genètic.

El laboratori d'Andrologia processa entre 3.500 i 5.000 mostres de semen a l'any i ha realitzat unes 450 inseminacions artificials en l'últim any. En el laboratori de FIV es van realitzar, el passat 2015, 1.900 processos de fecundació in vitro/microinjecció espermàtica (FIV/ICSI) i més de 700 transferències d'embrions congelats.

Dins de la seua activitat, destaca el Programa de Preservació de la Fertilitat, en el qual La Fe és un dels centres més importants en l'àmbit mundial, tant per volum de pacients ateses com per les tècniques ofertes. "Davant casos de càncer o malalties autoimmunes a les pacients se'ls ofereix la possibilitat de vitrificació d'òvuls, embrions o preservació d'escorça ovàrica, de manera que una vegada han superat la seua malaltia puguen ser mares si així ho desitgen", ha posat en relleu el doctor Alfredo Perales, director de l'Àrea Clínica de la Dona de l'Hospital La Fe.

Així, en La Fe s'han realitzat més de 150 cicles de vitrificació d'ovòcits i embrions, més de 700 procediments d'extracció i criopreservació d'escorça ovàrica des dels seus inicis, així com més de 30 reimplantes, amb 10 gestacions obtingudes fins al passat any 2015. Aquesta unitat dóna servei a tota la geografia nacional. De fet, més del 90% de les pacients provenen de fora del departament de salut.

El doctor Pedro José Fernández, coordinador dels laboratoris de reproducció humana, ha explicat els resultats de l'avaluació efectuada a aquestes instal·lacions i ha apuntat que l'informe emés per AENOR destaca com a punts forts de la Unitat les instal·lacions de reproducció, el detall dels procediments i registres realitzats i la gran implicació i predisposició de tot el personal per millorar el sistema de gestió de qualitat, així com per a l'organització d'aquests laboratoris.

Implantació d'un sistema de gestió de Qualitat segons la norma ISO 9001L'ISO 9001:2008 és la base del sistema de gestió de la qualitat, ja que és una norma internacional i se centra en tots els elements d'administració de qualitat amb els quals una empresa ha d'explicar per tenir un sistema efectiu que li permeta administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

Des de 2013, la norma UNEIX 179007, promoguda per l'Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció (ASEBIR) i AENOR, com a entitat responsable del desenvolupament de les normes tècniques d'Espanya, és una ampliació especialitzada d'aquesta norma ISO 9001 de sistemes de gestió de qualitat i seguretat, específica per als laboratoris de reproducció humana assistida, i estableix indicadors de qualitat objectius i els requisits humans i materials específics per a aquesta àrea.

"La consecució d'aquesta certificació - tal com ha destacat el doctor José María Rubio, cap de Secció Unitat de Reproducció Humana Assistida - implica l'excel·lència en la gestió i prestació de serveis i processos com a fecundació in vitro (FIV), microinjecció espermàtica (ICSI), inseminació artificial, biòpsia testicular, congelació d'espermatozoides testiculars, congelació de gàmetes i embrions, diagnòstic genètic preimplantacional, transferència d'embrions, preservació de fertilitat o rentat seminal en homes seropositius, tots ells inclosos en la cartera de serveis de l'Hospital La Fe".

Així mateix, ha afegit que, "mitjançant el control de qualitat que estableix l'ISO es descriuen les responsabilitats de tots els membres de l'equip, es potencia la comunicació, es millora l'eficiència i es controlen i redueixen els errors". S'ha creat el manual de qualitat de la unitat, la documentació amb el mapa de processos de la Unitat, tant clínics com de laboratori, s'han codificat els documents que maneja el personal diàriament i s'ha publicat la política de qualitat del centre, així com la cartera de serveis de la Unitat, que està accessible a la web de l'Hospital per a consulta del pacient.

Salvador Ibáñez, director de AENOR a la Comunitat Valenciana, ha destacat l'esforç de la unitat per complir amb tots els requisits de qualitat referint que "a més dels protocols, s'han establert els objectius estratègics, així com els indicadors per al mesurament dels processos. Així mateix, s'ha creat un pla de formació en col·laboració amb la Comissió de Docència, s'ha creat un pla de recerca en col·laboració amb l'Institut de Recerca Sanitària La Fe i, de la mateixa manera, s'ha desenvolupat un pla d'acolliment de nou personal i un pla de seguretat biològica".

Amb la implantació de la certificació ISO 9001 i UNEIX 179007 en la Unitat de Reproducció Assistida, l'Àrea de Salut de la Dona i l'Hospital La Fe assumeixen el compromís d'elevar els nivells de qualitat en la prestació dels serveis públics que demanda la ciutadania, en total sintonia amb el Decret 41/2016 de 15 d'abril, publicat en el DOCV per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, en el qual s'estableix el sistema per a la millora en la qualitat dels serveis públics a la Comunitat Valenciana.

Destacats