La consulta mèdica és l'espai de detecció de violència de gènere segons un estudi de la Fe i la UV

Guardar

180408_DS_La_Fe__Deteccion_violencia_genero_en_sanidad.odt
180408_DS_La_Fe__Deteccion_violencia_genero_en_sanidad.odt

El projecte d'investigació 'Violència de gènere i sanitat: la consulta mèdica, un espai de detecció' desenvolupat per Ana Montesinos García, de la Universitat de València, i Ángela Escribano Martínez, de l'Hospital Politècnic i Universitari La Fe de València, s'ha desenvolupat analitzant dos àmbits íntimament interrelacionats: el sanitari i el judicial. El projecte s'emmarca en la iniciativa d'ajudes per a projectes d'investigació coordinats entre la UV i La Fe.

Les investigadores han revisat els informes mèdics i parts de lesions elaborats per personal facultatiu del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, en l'assistència de dones que han pogut estar patint una situació de violència de gènere. La incorporació i valoració del risc dels casos qualificats de violència de gènere en el programa SIVIO (el Sistema d'Informació per a la Detecció i Actuació enfront de la Violència de gènere) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'anàlisi que alguns jutjats de violència sobre la dona que atorguen als informes o informes mèdics, componen el material d'estudi d'aquest projecte.

Des de gener de 2015 a setembre de 2016, s'han estudiat un total de 117 casos amb diagnòstic de violència de gènere i s'han analitzat 14 morts amb procediments judicials previs. La majoria de les dones que van acudir al Servei d'Urgències van ser ateses, diagnosticades i tractades per lesions físiques.

D'aquests 117 casos vistos en el Servei d'Urgències de l'hospital i recollits en l'estudi, es confirma que el personal ha realitzat els informes mèdics o parts de lesions en la majoria dels casos.

Les autores de l'estudi ressalten que existeix l'obligació legal de posar en coneixement de l'autoritat judicial la possible comissió d'un fet delictiu davant la constatació de maltractaments per part del personal sanitari mitjançant la notificació al jutjat del part de lesions. Destaquen, a més, que el personal sanitari no està emparat pel secret professional i que ha de comunicar determinats dades del pacient encara que cedisca, d'aquesta manera, la intimitat enfront de l'interés públic o la salut de tercers.

Un total de 2.423 casos positius de violència de gènere

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat un total de 2.423 casos positius de violència de gènere durant el passat any 2017, la qual cosa suposa el 2,58% de les dones garbellades. Aquestes dades corresponen al programa de garbellat per a la detecció precoç de la violència de gènere que es duu a terme en els centres de salut.

Durant 2017 s'ha realitzat el garbellat a 93.959 dones, un 14% més que en 2016 (amb 82.432 dones garbellades). Gràcies a açò en 2017 s'han pogut identificar 219 casos més que en 2016. Aquest programa es desenvolupa a través de l'aplicació SIVIO, sistema que permet elaborar un informe detallat sobre la situació de maltractament que viu la pacient.

Del total de casos que han donat positiu després de la seua valoració com a violència de gènere durant 2017, el 90,8% ha sigut considerat com a maltractament psicològic. Per la seua banda, un 46,6% s'ha valorat com a maltractament físic i en el 7% dels casos positius s'ha considerat maltractament sexual, uns percentatges que es mantenen estables respecte als de 2016. Cal assenyalar que els casos de maltractament psicològic engloben també els considerats com a maltractament físic i sexual, ja que es donen ambdues condicions en un mateix cas.

Destacats