L'Ajuntament recupera 15 habitatges socials amb incompliment reiterat del contracte per donar oportunitat d'allotjament a famílies vulnerables procedents d'habitatge precari

Es tracta de casos en els quals s'ha trencat de manera greu el compromís de relació i intervenció amb els Servicis Socials municipals i estudiats cas a cas des dels CMSS

Guardar

Isabel Lozano, regidora delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de València
Isabel Lozano, regidora delegada de Serveis Socials de l'Ajuntament de València

La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que des de la seua delegació s'han iniciat els tràmits per a recuperar 15 habitatges socials que es troben en situació irregular i d'incompliment del contracte des de fa temps per part dels ocupants, "amb l'objectiu de posar ordre en el parc d'habitatge social i donar accés a famílies vulnerables, moltes d'elles en situació d'infravivenda i xabolisme i que a més estan participant activament en la intervenció tècnica i en els programes d'inserció del seu Centre de Servicis Socials".

Així, segons ha explicat la regidora Lozano "davant la situació límit que estan passant algunes famílies en els assentaments de la ciutat, ara se li suma la situació de pandèmia, i a l'Ajuntament no podem restar amb els ulls tancats davant d'aquestes famílies, les més vulnerables de la ciutat; sense cap dubte hem d'actuar per facilitar-los una alternativa residencial. Per això, recuperarem aquelles habitances socials en les quals s'ha estat incomplint de manera reiterada les condicions de permanència en el programa, que planteja lloguers mensuals d'entre 40 a 100 euros al costat del compromís d'acompanyament integral des dels Serveis Socials municipals, i a posar-les a disposició de famílies molt necessitades de la ciutat, que fa molts anys que esperen una oportunitat".

Una de les principals qüestions a tindre en compte és que el programa d'habitatge social de l'Ajuntament estableix un màxim de 15 anys per a romandre en l'habitança pública subvencionada, ja que es considera un temps adequat per avançar en el seu procés d'inserció social. En la majoria dels casos que ara es regularitzen, els primers contractes es van firmar fa uns 20 anys, i a més d'acumular deutes de moltes mensualitats, amb algun cas de més d'11.000 euros, l'incompliment fonamental ha de veure amb la manca absoluta de voluntat de relació o col·laboració amb l'administració local des de fa molts anys. En relació amb els deutes acumulats, l'Ajuntament dóna opció a negociar el seu pagament o inclús condonació parcial o total, segons els casos, quan les persones abandonen l'habitatge municipal.

La responsable delegada de Servicis Socials ha explicat que "és important entendre que les habitances socials de l'Ajuntament de València no són cases en propietat d'una persona, sinó que se cedeixen per un màxim de 15 anys mentre, en paral·lel, s'intervé i acompanya a les famílies per aconseguir que siguen autosuficients, tinguen ferramentes per gestionar el seu projecte de vida i, arribat el moment, puguen donar accés a noves famílies que necessiten ara el suport de l'administració com ells el van necessitar en altre moment".

D'altra banda, Lozano també apunta que és molt important complir amb l'acord i amb l'acceptació de les mesures d'inserció social i laboral aparellades a l'habitatge social. "Les famílies han de seguir un itinerari d'inserció a la societat i han de complir una sèrie de condicions per a poder estar en aquest tipus d'habitatge. És fonamental que des de l'Ajuntament complim el que estipulen les nostres normes i si hi ha persones que no col·laboren amb els Servicis Socials de l'Ajuntament de València s'ha d'entendre que no poden continuar, ja que hi ha famílies que estan en molt pitjors condicions i que estan acudint a les reunions i cites individualitzades que tenen concertades".

"Cal reiterar que aquests processos de recuperació no estan motivats només per impagaments, sinó, fonamentalment, per incompliment en la relació de col·laboració amb la qual es varen comprometre les persones en el moment de signar el contracte de lloguer social. Quan detectem que una família acumula deutes en el pagament, el primer que fa l'Ajuntament és analitzar la situació i facilitar opcions per a la posada al dia, ajudes extraordinàries, etc.".

Per últim, cal dir que els 15 habitatges amb incompliments greus en les condicions del lloguer que l'Ajuntament de València proposa recuperar per donar oportunitats a famílies vulnerables estan estudiats i analitzats detalladament per cadascun dels Centres Municipals de Servicis Socials que correspon en cada cas.

Destacats