L'Ajuntament obri el termini de la segona edició de les ajudes d'innovació social

Guardar

Ayuntamiento_de_Valencia
Ayuntamiento_de_Valencia

L’Ajuntament obri el termini de la segona edició de les ajudes d’Innovació Social. Les bases de la convocatòria ja estan publicades en el BOP i en la web municipal. El termini es tanca el proper 21 d’octubre i s’adjudicaran al desembre. S’hi destinen 340.000 euros i la subvenció de cada projecte no podrà superar els 35.000 euros.

“Les subvencions prioritzaran aquells projectes que tinguen efecte sobre la creació d’ocupació, la inclusió social i laboral, sobre la salut i la qualitat de vida i el medi ambient” ha avançat el regidor d’Innovació, Jordi Peris. “A l’hora d’atorgar les ajudes valorarem positivament els efectes en termes d’ocupació una vegada finalitzades les activitats subvencionades, especialment en allò referit a la inserció sociolaboral dels col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió social”, segons Peris.

La segona edició de les subvencions per a la realització de projectes d’Innovació Social 2016 pretén el desenvolupament i l’execució de noves idees i noves formes de fer per tal de satisfer les noves necessitats socials a la ciutat de València. A més, han d’impulsar nous models de comunicació i participació, que fomenten la creativitat i el treball en col·laboració ciutadana.

“Volem donar suport a projectes pilot o demostradors orientats a la resolució de problemes socials de València. De fet els autors hauran de descriure clarament el problema o la necessitat que pretenen abordar, així com els destinataris o beneficiaris de l’acció proposada”.

També han de tindre “un clar caràcter innovador i proposar un canvi de model i d’hàbits cap a solucions més sostenibles, eficients i socialment justos. I hauran de generar els suficients recursos per tal d’assegurar-ne l’autosostenibilitat a mitjan i llarg termini”.

A les subvencions es poden presentar persones físiques o jurídiques que treballen a València i desenvolupen les activitats subvencionables dins del terme municipal.

El procediment serà el de concurrència competitiva, és a dir, que una comissió integrada per tres experts valorarà les demandes atenent, entre d’altres, la descripció clara de la necessitat que es vol abordar, el grau de maduresa del projecte, l’ús de dades obertes o el disseny participatiu.

També, es tindrà en compte el caràcter innovador de la solució proposada, tant si es busca obtindre nous productes com si es tracta de noves formes d’organització o comercialització. Finalment, també es valorarà el temps que ha de transcórrer fins que els efectes siguen visibles, l’efecte multiplicador i el seu abast quant al col·lectiu que se’n podrà beneficiar.

Destacats