L'Ajuntament extrau 6.500 tones de residus del col·lector nord

Guardar

colector-norte
colector-norte

Els treballs municipals de neteja del col·lector nord, infraestructura de clavegueram que recull les aigües residuals de gran part de la zona nord de la ciutat, de la zona situada al sud de l'antic llit del riu Túria i de part de Ciutat Vella, han conclòs aquesta setmana amb l'extracció de 6.500 tones de residus. Així, ho ha informat hui, Dia Mundial del Medi Ambient, el regidor del Cicle Integral de l'Aigua en funcions, Vicent Sarrià, qui també ha manifestat que, amb aquesta actuació, «s'ha constatat la necessitat de reparacions i millores que té aquest sistema, que està en servici ininterromput més de 40 anys».

«Amb aquesta finalitat», ha recordat, «s'ha redactat un pla d'inversions de sanejament que cobrirà les necessitats més urgents en aquesta matèria. El finançament, que supera els 165 milions d'euros, es planteja a través d'un préstec del 50 per cent del pressupost, que es contractarà amb el Banc Europeu d'Inversions, i l'execució s'ha distribuït en 3 períodes quinquennals amb inversions superiors als 50 milions d'euros per quinquenni».

«Amb la implementació d'aquest pla s'actualitzaran les antigues instal·lacions del clavegueram de la ciutat de València i s'adaptaran a les actuals exigències normatives actuals amb la finalitat d'evitar danys mediambientals en el nostre entorn hídric i de mantenir les necessàries condicions de salubritat de la nostra ciutat», ha afegit l'edil en funcions.

Pel que fa a la neteja del col·lector nord, s'ha netejat la totalitat del tram I, en les seccions d'aigües residuals (842 m) i pluvials (842 m); del tram II (200 m), i, parcialment, el tram O i el tram III (del centre comercial a Cano de la Molinera) (1.108 m), conductes que s'integren en el denominat col·lector nord I-II-III, amb una longitud total que supera els 7.800 m.

Cal recordar que el col·lector nord I-II-III recull el sanejament de gran part de la zona nord de la ciutat (Torrefiel, Benicalap la Saïdia, Morvedre, Orriols, Mestalla, Benimaclet, Exposició, Algirós, etc.) i la zona situada al sud de l'antic llit del riu Túria (Pla del Remei, Gran Via, Russafa, Montolivet), així com gran part de Ciutat Vella. Totes les aigües negres generades en aquests barris són conduïdes a la depuradora metropolitana de Pinedo, de forma contínua sense possibilitat d'interrupció.

El tram I és un col·lector visitable mixt de pluvials i residuals que discorre sota l'antic llit del riu Túria en el marge dret, i hi ha a l'altura de l'avinguda de la Plata una arqueta que separa les aigües residuals de les pluvials mitjançant una caiguda situada en la secció.

A més, Sarrià ha explicat que des de l'arqueta situada a l'avinguda de la Plata fins a la qual hi ha baix de la rotonda del Centre Comercial El Saler, «el col·lector és únic i insubstituïble, amb una secció a la part inferior per a les aigües residuals, no visitable i sense registrar, i amb una secció visitable a la part superior per a les aigües pluvials».

A final de febrer de 2017, ha continuat el regidor en funcions, «es va detectar que l'aigua residual circulava per la secció visitable destinada a aigües pluvials, i que hi havia al llarg de la secció d'aigües residuals algun impediment que impedia el pas normal de l'aigua, amb el risc d'abocament d'aigua fecal al medi natural (antic llit del riu Túria), per a evitar-ho s'augmentaran provisionalment les cotes dels sobreeixidors».

Llavors, l'Ajuntament de València va aprovar la declaració d'emergència per al desenvolupament dels treballs de neteja i desobstrucció del col·lector nord i les zones d'influència el juny de 2017. «I com a èxit primordial s'ha evitat l'alleujament d'aigua contaminada a l'antic llit del riu Túria, adoptant una sèrie de mesures correctores, com el segellat parcial de col·lectors (carrer del Justícia, sobreeixidor de Peris i Valero, sobreeixidor de Borriana), augment de sobreeixidors (Manuel Candela i sobreeixidor tram II), bombament d'aigües residuals, col·locació de comportes (avinguda de la Plata i camí del Salinar), etc.

Sarrià ha manifestat que, prèviament a l'inici de la neteja i davant l'existència de gran quantitat d'aigua i la impossibilitat de deixar el col·lector sec, «s'han desenvolupat una sèrie de treballs complementaris com l'execució d'una rampa d'accés per a l'extracció de residus en el tram II, a la part posterior de l'Oceanogràfic, l'execució d'arquetes d'accés i neteja, l'execució de noves finestres de connexió entre la secció pluvial i la secció residual, la col·locació de guies entre les finestres de connexió...».

Després de fer-se diferents proves per a desenvolupar els treballs al col·lector nord, tram I (secció residual) i tram III (centre comercial – cano de la Molinera), el mètode ideal seleccionat per a l'extracció de residus va estar format per un sistema de neteja per arrossegament compost de 2 motoreductores de 15 Kw, amb tres pales progressives, sobre dues bancades, situat sobre les finestres de connexió del col·lector.

El material extret va ser retirat a través del col·lector nord tram I (secció pluvial) amb maquinària específica d'última generació i personal especialitzat, bussos, en treballs en espais confinats, ja que l'existència contínua de gasos tòxics, especialment sulfhídric, ha obligat a la utilització d'equips autònoms de respiració i evacuació així com la disposició d'elements de ventilació al llarg dels conductes en els quals s'ha treballat.

Alhora s'ha fet la neteja del col·lector nord tram I (secció pluvials) i col·lector nord tram II. A més, es van iniciar els treballs de neteja del col·lector nord tram III, amb remoció i extracció de llots amb vehicle impulsor-aspirador, al llarg de l'avinguda de Jesús Morante Borràs, fins a l'aportació a l'estació metropolitana de Pinedo. En la totalitat dels treballs de neteja s'han extret aproximadament 6.050 tones de residus, i s'han traslladat al centre de gestió autoritzat.

Les afeccions al voltant de la zona dels treballs s'han minimitzat amb l'ús de mesures correctores, tant d'impacte visual com d'ús de substàncies que redueixen la generació d'olor del mateix col·lector. Amb aquestes actuacions s'ha millorat de forma substancial el funcionament d'un col·lector indispensable per al servici al ciutadà i les condicions higièniques necessàries a la ciutat.

Arxivat a:

Destacats