L'Ajuntament elabora un protocol pioner de teletreball i l'implementarà de forma experimental

Guardar

teletrabajo ep
teletrabajo ep

Un mes després de l'anunci de la creació d'un equip multidisciplinari en l'Ajuntament de València per coordinar l'elaboració d'un protocol de teletreball i planificar la seua implantació al Consistori, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha presentat eixe protocol a la representació sindical dels treballadors i les treballadores municipals durant la Mesa General de Negociació celebrada este dijous. "Es tracta d'un protocol pioner i innovador, que torna a posar el nostre Ajuntament a l'avantguarda de les polítiques de gestió de personal i ja són unes quantes les institucions públiques de l'Estat que han contactat amb nosaltres perquè els el facilitem", ha afirmat.

Per a l'elaboració del protocol, el grup de treball multidisciplinari de l'Ajuntament, amb la col·laboració del centre d'innovació Las Naves, ha analitzat diversos reglaments d'institucions autonòmiques, de grans empreses privades i també d'institucions públiques de la Unió Europea.

Com a característiques principals del protocol hi ha el seu caràcter experimental durant un any per avaluar el seu funcionament i, a posteriori, passarà a convertir-se en reglament. Consta, a més, de quatre modalitats de teletreball:

- Teletreball de durada indeterminada per causes organitzatives (DI1): quan per decisió de la Corporació municipal, prèvia negociació sindical, l'activitat es desenvolupa en la modalitat de teletreball, amb almenys un dia d'activitat presencial.- Teletreball de durada indeterminada per conciliació de la vida familiar i laboral (DI2): quan, per decisió corporativa, determinades funcions o categories professionals són susceptibles de fer teletreball, amb almenys un dia d'activitat presencial i fent una revisió de la situació una vegada a l'any. Una vegada es dictamina quant de personal pot estar desenvolupant la seua activitat en la modalitat de teletreball, s'estableix un procediment de selecció i una baremació objectiva per triar-lo i es tenen en compte, principalment, circumstàncies familiars, com ara tindre a càrrec menors de 12 anys o majors dependents, entre altres.- Teletreball de durada determinada per causes organitzatives (DD1): quan per necessitats organitzatives i causes justificades, hi ha personal que realitza les seues funcions en mode de teletreball per un termini de temps determinat mentre les circumstàncies que ho justifiquen es mantinguen.- Teletreball de durada determinada per motius de salut (DD2): quan excepcionalment s'estableix el mode de teletreball amb caràcter voluntari, revisable i revocable per un temps determinat mentre es mantinga la causa que l'haja motivat. Podrà ser sol·licitat pel personal empleat públic en cas de malaltia greu puntual i temporal o patologia inhabilitant greu d'ascendent o descendent de primer grau, per permís per a la cura d'un fill o filla amb afecció per càncer o altra malaltia greu i per embaràs de l'empleada pública a partir del cinqué mes de gestació.

El protocol contempla un horari tronc obligatori de connexió entre les 9.30 i les 14 hores per evitar problemes als servicis municipals i amb el personal en modalitat presencial. La jornada flexible s'estableix entre les 7 del matí i les 17 hores. També es determina que els dies setmanals de teletreball poden ser entre dos i quatre (amb la possibilitat d'alternar eixa xifra entre una setmana i una altra), segons les necessitats del servici. Tot açò s'integra en el Programa Individual de Teletreball, que recull objectius a tres mesos i concreta els objectius i resultats clau que s'han d'aconseguir (O&KR). Aquesta metodologia, que utilitzen empreses com ara Google, s'implementarà amb l'ajuda d'una aplicació informàtica ad hoc que estan desenvolupant la Coordinació General i Las Naves.

D'altra banda, es regularà el dret a la desconnexió digital i l'anomenada Oficina de Teletreball. El personal amb activitat en mode de teletreball haurà de manifestar que coneix les condicions de treball a efectes de prevenció de riscos laborals i haurà de permetre que el seu lloc siga avaluat pel servici de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals de la forma menys invasiva possible. A més, per optar al teletreball l'empleat o empleada haurà de superar la formació en competències digitals necessàries per a desenvolupar de forma efectiva el seu treball i el personal directiu amb personal teletreballant rebrà progressivament formació en ferramentes de teletreball i lideratge a distància, així com en la metodologia d'O&KR per fixar objectius i resultats a tres mesos vista i poder avaluar-los. Una avaluació negativa pot comportar la suspensió de la participació en la modalitat de teletreball.

El protocol també inclou que per a algunes de les modalitats de teletreball el personal haurà de disposar d'ordinador personal i connexió a internet, mentre que per a les modalitats per decisió corporativa serà l'Ajuntament el que facilitarà els equips i mitjans necessaris. Hi haurà personal sense despatx o lloc fixe com en la modalitat presencial, per la qual cosa s'habilitaran espais oberts en els edificis municipals. Notario ha afegit que hi haurà perfils que no podran teletreballar per les funcions que desenvolupen. En aquest sentit, ha destacat que "el protocol inclou la detecció de perfils susceptibles de fer teletreball així com les condicions i requisits del personal que pot sol·licitar la seua participació".

Destacats