L’Ajuntament de València reclamarà la modificació del sistema de tarificació de l’electricitat i que s’investiguen possibles abusos d’empreses elèctriques

Alejandro Ramon ha explicat que el govern municipal presentarà una moció al Ple

Guardar

ayuntamiento valència
ayuntamiento valència
El govern municipal portarà al Ple d'este mes, que se celebrarà dijous de la setmana vinent, una moció relacionada amb l'entrada en vigor l'1 de juny passat de la nova estructuració de les tarifes elèctriques d'acord amb la normativa europea. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que es tracta d'una moció "necessària ateses les circumstàncies inassumibles que patixen les famílies i les xicotetes empreses en produir-se situacions de desigualtat"."És necessari incrementar l'eficiència del conjunt del sistema elèctric europeu per tal de contribuir a la reducció d'emissions de diòxid de carboni, estimular l'estalvi i l'eficiència energètica o la implantació de l'autoconsum i alhora és fonamental fer-ho generant certesa i promovent una regulació que siga justa per a la ciutadania", ha explicat Ramon, qui ha destacat que en la moció defensaran, entre altres aspectes, l'exigència de transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l'electricitat i la realització d'auditories independents i públiques dels costos reportats per les empreses del sector elèctric. A més s'insistirà al govern central en la necessitat de modificar el sistema de fixació del preu de l'electricitat per eliminar el sistema marginalista actual i aplicar un sistema basat en el cost real de cadascuna de les fonts de producció d'energia en la proporció en què cada tipus de fonts d'energia participa en el volum d'electricitat produïda. També es demanarà la incorporació de la representació de les persones usuàries en la negociació de l'estructura de les tarifes elèctriques."Volem que es prenguen totes les mesures necessàries perquè es reduïsca l'impacte de l'increment de costos de l'energia elèctrica derivats del nou sistema de tarifació per als xicotets consumidors que realitzen activitats econòmiques que no poden traslladar els seus consums d'energia cap a franges de consum amb preus més baixos -com és el cas del xicotet comerç o les persones que teletreballen-", ha explicat el regidor, per a qui també serà fonamental que s'investiguen les causes reals de la pujada dels preus majoristes i s'actue amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades.Un dels punts de la moció instarà al govern espanyol a impulsar un canvi en el sistema de tarifació en què es reduïsquen els trams fixos i les persones usuàries paguen en funció d'allò que consumixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l'electricitat i el dret humà a l'energia. "Cal garantir l'accés i l'assequibilitat d'una quantitat bàsica d'energia elèctrica i, d'altra banda, penalitzar els consums excessius", ha explicat Ramon.La revisió i modulació de les càrregues impositives vinculades a l'energia elèctrica, la modificació de la regulació per facilitar i flexibilitzar el repartiment d'energia elèctrica entre autoconsumidors compartits, i la necessitat de legislar, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges en els casos d'impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades són altres de les qüestions que es reclamaran amb esta iniciativa plenària."A València estem fent els deures i moltes de les nostres iniciatives es poden replicar en el conjunt de l'Estat, motiu pel qual reclamarem informació fiable, clara i transparent per a les persones usuàries en relació amb els aspectes tècnics, econòmics, ambientals i d'ús de l'electricitat i també que s'implemente un programa plurianual i ambiciós d'ajudes tant per a la millora de l'eficiència i estalvi energètic en les edificacions com per a impulsar l'autoconsum", ha anunciat."Amb aquesta iniciativa volem evitar la incertesa i el perjuí econòmic per a les famílies i xicotetes empreses valencianes i que es posen en marxa mesures de caràcter estructural per a abaratir el rebut de la llum en el mitjà i llarg termini", ha explicat el regidor, qui per acabar ha assegurat que també es demanarà que el govern central estudie el retorn al control públic de les centrals hidroelèctriques.
Destacats