L'Ajuntament de València ha efectuat la neteja del llac del Parc de Marxalenes i les fonts del Parc Central

Durant la planificació d'actuacions en Parcs i Jardins del mes passat

Guardar

Llac Marxalenes
Llac Marxalenes
El balanç de maig i juny de les actuacions de manteniment i neteja dels parcs i jardins de la ciutat ha inclòs en esta ocasió la neteja del llac del Parc de Marxalenes i de les fonts ornamentals del Parc Central. Els treballs han sigut coordinats i realitzats des de l'Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars, que ha dut a terme també en este període el seguiment i control de les obres de reforma del Parc de l'Oest i de construcció del bosquet sostenible al costat de Parc de Benicalap.Tal com ha assenyalat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, "en estos dies de calor intensa, estes fonts són utilitzades per moltes persones per a refrescar-se, especialment la zona de brolladors i el corriol d'aigua que es forma al Parc Central". Campillo ha destacat, a més, "l'enorme labor del personal de l'OAM, de la Regidoria i dels dos contractes que, dia a dia, va solucionant tots els problemes i mantenint en adequat estat de conservació la infraestructura verda de la ciutat".El balanç d'activitats de l'OAM ha inclòs també, a més de les necessitats ordinàries de manteniment dels seus jardins assignats, els treballs de poda en el Passeig Marítim per a l'eliminació de fruits i palmes seques al costat de zones de restaurants, i la poda de manteniment en l'arbratge d'alineació dels carrers Mondúber i Florista. Així mateix, en l'àmbit de la jardineria, els tècnics de l'OAM han efectuat la retallada d'arbustos en els vials i jardins de l'avinguda de les Corts Valencianes, de la Gran Via de Ferran el Catòlic, del Jardí del Túria i del Parc Central. Així mateix, s'ha realitzat la poda en altura d'arbustos en espatlera en el tram XI del Jardí del Túria.Finalment, des de l'Organisme Autònom s'han efectuat labors de control de la vegetació espontània en escocells del PAU d'Ademús, i s'han dut a terme treballs de reparació d'arquetes, bancs i jocs infantils en diferents jardins.Pel que respecta al resum mensual de les obres als jardins de la ciutat, l'Ajuntament està executant actualment la remodelació del jardí de Manuel Granero, una actuació sobre una superfície de 7.445 metres quadrats, que compta amb un pressupost adjudicat de 464.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. També s'està treballant en el nou Jardí en Benicalap (Joan XXIII) amb una superfície de 2.358,11 m², un pressupost adjudicat de 317.531,46 € i un termini d'execució de 4 mesos; i en les obres del nou jardí a Mont-olivet (al carrer de Sor Guillermina) amb una superfície de 592 m² i amb un pressupost adjudicat de 105.718,29 €. El termini d'execució en este cas és de 4 mesos. Finalment, s'està efectuant la remodelació del jardí d'Hospital-Vinatea amb una superfície 658,38 m², un pressupost adjudicació de 60.662,13 euros i un termini d'execució d'un mes i mig.

Actuacions en la Zona Nord

Durant el mes de juny, el Servici de Jardineria Sostenible, a través de la seua contracta en la zona Nord de la ciutat (FCC Medi Ambient SAU), ha realitzat les labors ordinàries de manteniment dels jardins i arbratge gestionats. S'han realitzat labors de cava, esporga i desbrossament en 129 espais enjardinats, i de poda i retallada de vegetació en 116 jardins. A més, s'ha procedit a la reposició de planta de flor de temporada als Jardins del Real, i s'ha segat i retallat la gespa de 157 espais enjardinats dels barris de Campanar, Les Tendetes, El Calvari, Sant Pau, Marxalenes, Morvedre, Trinitat, Sant Antoni, Exposició, Mestalla, Jaume Roig, Ciutat Universitària, El Grau, Cabanyal-Canyamelar, La Malva-Rosa, Beteró, Aiora, La Creu del Grau, Camí Fons, Penya-Roja, L'Illa Perduda, Ciutat Jardí, L'Amistat, La Carrasca, Benimaclet, Camí de Vera, Orriols, Torrefiel, Sant Llorenç, Benicalap, Ciutat Fallera, Les Cases de Bàrcena, Massarrojos, i Benimamet.Les labors en esta zona de la ciutat han inclòs també el seguiment del canvi d'estratègia en la gestió dels prats plantejat en actitud de naturalització de prades, un programa de millora de la biodiversitat funcional urbana, segons les tipologies de gestió definides. També s'ha donat continuïtat als treballs de seguiment de la plaga del "morrut roig" (Rynchophorus ferrugineus) de les palmeres, mitjançant la xarxa de parany dissenyada per al seu monitoratge i realització de tractaments preventius; i s'han dut a terme els tractaments fitosanitaris en tarongers, eucaliptus, oms i rosers en diversos emplaçaments viaris i espais enjardinats.En l'àmbit de les incidències, s'han realitzat reparacions en les instal·lacions de la xarxa de reg en 49 espais enjardinats i 4 emplaçaments en viari. A més, s'han dut a terme de 108 intervencions sobre elements d'obra civil en 45 espais enjardinats i 33 emplaçaments d'arbratge viari; i s'han efectuat 72 reparacions sobre mobiliari urbà i jocs infantils en 52 espais enjardinats. El balanç en la zona Nord conclou amb les labors de revisió i manteniment de la totalitat de fonts ornamentals gestionades, i les tasques de neteja setmanal i desinfecció de les àrees de socialització canina.

Actuacions en la zona Sud

Durant el mes de juny, la concessionària de manteniment dels jardins de la zona sud, SAV, S.A, a més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins, ha realitzat altres 572 actuacions no programades (366 de lampisteria i reg, 108 de mobiliari i 98 d'obra civil).Els principals treballs de manteniment ordinari executats han sigut esporga, retallades de tanques vegetals, poda d'arbustos, sega... així com manteniment del mobiliari urbà, jocs infantils, obra civil, revisió de xarxes de reg, neteja de les àrees de joc, desinfecció setmanal de les àrees de socialització canina, neteja de fonts ornamentals i tractaments fitosanitaris. També s'ha actuat en les unitats enjardinades vinculades al viari com ara rotondes, platabandes, illetes, mitjanes i jardineres.Cal ressenyar els tractaments fitosanitaris als jardins i alineació d'arbratge viari de la ciutat, zona sud, en els quals s'han efectuat 127 actuacions i la desinfecció en les àrees de jocs infantils instal·lats en la zona sud per la situació d'emergència sanitària generada per la covid19.Quant al Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat, s'han dut a terme les labors de sega corresponents, en la totalitat de les superfícies incloses en este Pla, així com el reg i monitoratge de l'evolució de la biodiversitat en les superfícies de prats convencionals transformats en prats naturalitzats.S'han realitzat labors de manteniment en grans àrees d'unitats enjardinades com les avingudes del Cid, de Ramón y Cajal, Antic Regne i de Jacinto Benavente, Bulevards Ronda Sud (avingudes Tres Creus, Fernando Abril Martorell, Antonio Ferrandis, Dr. Tomás Sala), avingudes de Tres Forques i de Pérez Galdós, PAI Moreres, PAI Malilla, PAI Patraix, Sociópolis i jardins de gran superfície com el carrer Creu Roja (Ros Casares), Jardí Wangari Maathai, Parc de la Rambleta i avinguda dels Germans Maristes. També s'ha intervingut en jardins del centre històric com ara el Parterre, la Glorieta, Don Joan de Vilarrasa, Casa de la Cultura, Carrer Pou, i places de la Reina de l'Ajuntament, de Jesús Maroto i González, i Vicente Iborra i del Centenar de la Ploma. També en places i jardins de barri: Alberedetes de Serrans, Gran via Germanies, Carrer Pelayo, Porta la Mar, carrer Centelles, plaça de Nàpols i Sicília, plaça d'Amèrica, carrer Filipines, places de Vannes, de María Beneyto, del Doctor Berenguer Ferrer, Estació Joaquín Sorolla, carrers Alcàsser i Enguera, Jardí de la Sala Hipòstila, plaça de Nou Moles, carrers de Roís de Corella, de Fra Juníper Serra, de l'Arquebisbe Olaechea, i de Salvador Perles, places Alqueria dels Balcons, de Benimarfull, i Pedagoga Raquel Payà, carrers Archena-Yatova, Llombai, Pintor Joan Miró, Castell de Cullera, i Ismael Blat, avingudes d’Ausiàs March i del Professor López Piñero, plaça del Poeta Badenes, Poeta Cervera i Grifol, avingudes de la Plata i d'Amado Granell Mesado, carrers Jaume Descals, Paco Pierra, i Piverot, unifamiliars del Saler (Carrera del Riu), plaça Major de Pinedo, carrer Mossén Cuenca, Carrera del Riu (Pinedo), carrers Santa Pola, i Manuel de Carboneres, plaça d'Enrique Granados, carrer Alqueria Benlloch, i les places Pedagoga Raquel Payà, Patraix i Hort de Senabre, entre altres.
Destacats