L'Ajuntament de València amplia el protocol contra l'assetjament sexual per a prevenir, detectar i actuar davant tota classe de discriminació

Guardar

Plaça de l'Ajuntament de València
Plaça de l'Ajuntament de València

La Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de València ha aprovat per unanimitat aquest dimecres el nou Protocol per a la Prevenció, Detecció i Actuació enfront de l'Assetjament Sexual, l'Assetjament per Raó de Sexe i l'Assetjament Discriminatori, que substituirà l'actual, vigent des de febrer de 2015. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha destacat que "es tracta d'un protocol més àgil i garantista perquè els procediments es resolguen en el menor temps possible, sense demores indegudes i amb totes les garanties jurídiques". Aquest nou protocol ha ampliat els supòsits d'assetjament, incloent-hi la discriminació per orientació sexual, identitat i expressió de gènere, així com la produïda per qüestions d'origen racial, discapacitat o qualsevol altra discriminació.

"Totes les persones tenen dret a ser tractades amb dignitat i respecte, per la qual cosa la discriminació per qualsevol qüestió atempta greument contra els drets més bàsics humans, sent totalment intolerable i inacceptable, motiu pel qual hem aprovat aquest protocol per prevenir i detectar eixes pràctiques i garantir la protecció i assistència a les treballadores i treballadors que les patisquen", ha explicat Notario, qui ha reiterat el "ferm compromís amb la igualtat del govern de Joan Ribó, que ens permet posar en marxa tots els mecanismes necessaris per a garantir-la".

Els objectius del nou protocol són informar i sensibilitzar a tota la plantilla municipal en matèria d'assetjament, donar pautes per a identificar eixes situacions, prevenir-les i disposar de l'organització específica i dels procediments àgils d'intervenció i d'acompanyament per a atendre i resoldre situacions com eixes. Estableix, a més, els mecanismes per garantir la seguretat, la confidencialitat, la integritat i la dignitat de les persones afectades i estableix les mesures a aplicar adequades en cada moment per a protegir les víctimes i acabar amb l'assetjament i, si escau, aplicar les mesures sancionadores pertinents.

En l'última dècada s'han tramitat 10 expedients d'assetjament sexual, en alguns casos amb la incoació d'expedients disciplinaris amb procediments sancionadors. "L'experiència en la tramitació de tots eixos expedients ha sigut determinant per a la revisió del protocol actual i la seua modificació i adaptació", ha destacat Notario. "Amb aquest nou protocol pretenem contribuir a prevenir, sensibilitzar, detectar i eradicar totes aquestes situacions d'assetjament, convidant a tot el personal al servici d'aquesta administració a garantir que en el seu entorn es complisquen els principis de respecte i igualtat de tracte".

"L'Ajuntament de València deixa palesa la seua intenció d'adoptar, en el marc de les seues responsabilitats, totes les mesures que siguen necessàries per a impulsar un ambient de treball lliure d'assetjament, no permetent ni consentint conductes d'aquesta natura", ha insistit Notario, qui ha destacat que el document haja sigut "elaborat des del diàleg i la participació de la representació sindical de l'Ajuntament de València, que ho ha aprovat per unanimitat" en la Comissió d'Igualtat celebrada aquest matí.

Per la seua part, la regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha volgut destacat que "la igualtat és un compromís del govern de Joan Ribó i, per això, el primer lloc on cal actuar i donar exemple és el mateix ajuntament, perquè tot el personal del consistori tinga a l'abast totes les ferramentes necessàries per a la prevenció, detecció i actuació en possibles casos d'assetjament sexual". En aquest sentit, ha afirmat que "les administracions públiques hem de garantir tot allò que té a vore amb la igualtat i la no discriminació" i ha recordat que per eixe motiu "també hem fet tot un seguit de cursos d'igualtat entre el funcionariat municipal amb l'objectiu que tots els treballadors i treballadores puguen aplicar correctament els elements que garantisquen la igualtat de condicions entre homes i dones".

Destacats