Ja està obert el termini per a presentar sol·licitud d'accés a les 77 places d'agent de la Policia Local de València

Guardar

Un agent de la Policia Local de València
Un agent de la Policia Local de València

Hui s'ha obert el termini per a presentar les sol·licituds al procés selectiu d'accés a 77 places d'agent de la Policia Local de València. El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de hui. La convocatòria d'agents es convoca el mateix any en el qual han començat a treballar les i els 234 agents de la qual ha sigut la major promoció de policies locals dels últims 25 anys, que també ha sigut la que més dones ha incorporat.

De les 77 places convocades 56 provenen de l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020, i les altres 21 de la del 2021, que s'han ajuntat en una sola convocatòria per millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia del procediment. D'elles 59 estan destinades al torn lliure, per la qual cosa es pot presentar qualsevol persona que complisca les condicions que marquen les bases, i 18 al torn de mobilitat, a les quals només poden accedir agents que tinguen plaça en propietat en un altre municipi.

Els aspirants hauran de presentar la seua sol·licitud per registre electrònic a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de València, a la qual pots accedir a través del següent enllaç: https://sede.valencia.es/sede/ . Per presentar la instància és necessari utilitzar la signatura electrònica, el certificat digital o el DNI electrònic. Després de realitzar la inscripció en línia s'abonarà la taxa corresponent i es realitzarà el registre electrònic de la sol·licitud. No seran admeses en el procés selectiu aquelles persones que havent abonat la taxa no hagen registrat la sol·licitud.

En la instància s'haurà d'assenyalar el torn pel qual s'opta, havent de presentar, en optar pel torn de mobilitat, el curriculum vitae i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant degudament compulsats per seu electrònica. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en eixe moment.

En una fase posterior es publicarà la llista d'admesos al procés selectiu i, tal com exigix el procediment administratiu, s'obrirà un termini per a presentar al·legacions. La data, hora i lloc del començament de les proves s'anunciarà en la publicació de la Resolució definitiva, que aprove la llista d'admeses i admesos.

Arxivat a:

Destacats