Igualtat presenta al Ple una moció contra la violència masclista i en defensa de les polítiques amb perspectiva de gènere

El pròxim 25 de novembre se celebra el Dia Mundial de l'Eliminació de la Violència contra la Dona

Guardar

Ple de l'Ajuntament de València
Ple de l'Ajuntament de València

La regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha presentat una moció al Ple Municipal, que es debatrà en la sessió ordinària d'aquest dijous, contra la violència masclista i en defensa de les polítiques amb perspectiva de gènere. El pròxim 25 de novembre se celebra el Dia Mundial de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i l'Ajuntament de València reforça un any més "el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors".

Així s'assenyala en la proposta d'acord que des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI es presenta a la Corporació amb la voluntat d'aconseguir el suport unànime del Ple a aquesta acció en defensa de la igualtat. Tal com ha recordat la regidora Beamud, "fins al mes de setembre d'enguany han sigut assassinades en la nostra terra tres dones, Zuita (Vila Joiosa), Maria Soledad (Sagunt) i Johana Andrea (Borriana), i un total de 48 en el conjunt de l'Estat, a més d'altres 3 casos d'assassinats en investigació i 5 criatures, segons dades de la Coordinadora Feminista de València".

La regidora d'Igualtat subratlla en la seua proposta "les dramàtiques conseqüències de la violència de masclista, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per a patir múltiples agressions, que no minven malgrat la progressiva conscienciació, i fan evident que a més de les adhesions i manifestacions necessàries per a mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les dimensions i la transcendència del problema". Per això, Beamud ha subratllat la importància del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista, "unes eines fonamentals per a continuar lluitant".

La proposta presenta diversos punts d'acord. En primer lloc, s'expressa "un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere, i rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors", i així mateix se subratlla el suport de l'Ajuntament de València "a les mobilitzacions convocades pel Moviment Feminista amb motiu del 25N".

Per això, es fa patent la voluntat de la Corporació "de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories". I per a això, la moció al Ple estableix una sèrie de compromisos i estratègies d'actuació, com "continuar elaborant els Pressupostos Municipals amb perspectiva de gènere i feminista, cosa que significa: conéixer la realitat local respecte dels maltractaments per a detectar on cal actuar i on cal prevenir; continuar amb un pla de formació del funcionariat, la totalitat de treballadors i treballadores municipals perquè siguen sensibles i tinguen estratègies per a treballar les polítiques de gènere i contra la violència; mantenir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere; mantenir les estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins de les competències municipals i tindre'l com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal; i dotar tot això en les partides corresponents del nostre pressupost municipal".

No se subvencionaran actes amb reclams sexistes

La proposta d'acord que es debatrà en la reunió del Ple estableix també el compromís de l'Ajuntament de "continuar facilitant campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista", i com a entitat subvencionadora, el Consistori es compromet també "a no subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de manera sexista".

La moció recull també les actuacions dissenyades per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència (amb els valors del feminisme, de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectiu-sexual), amb objectius, accions i calendari. I, finalment, la proposta d'acord proposa que l'Ajuntament de València es dirigisca a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial "perquè intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d'actuació", i al Govern de l'Estat "perquè es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el compliment de les recomanacions de la CEDAW, que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les formes de violència contra les dones, que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular per a accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva contra la violència de gènere i que es faça efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència masclista i opció sexual".

Destacats