L'Hospital La Fe de València, premi a la Trajectòria del seu Servei de Farmàcia

Guardar

Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València
Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha rebut el premi a la seua trajectòria per la Fundació Biomèdica Galícia Sud (FBGS), en el marc de les IX Jornades de Farmacotècnia i Elaboració de Medicaments, celebrades a Pontevedra.

Aquest mèrit s'atorga en funció de trajectòria en l'àmbit de l'elaboració i control de qualitat de medicaments estèrils o no estèrils, durant els últims deu anys.

Entre les activitats valorades destaquen la cartera de serveis d'elaboració i control de qualitat de preparacions medicamentoses, que inclou tant l'elaboració de fórmules magistrals estèrils i no estèrils, nutricions parenterals, antineoplàsics, medicaments perillosos, i recentment s'ha incorporat l'elaboració de teràpies avançades (limfòcits al·logènics T virus específics).

D'altra banda, s'ha valorat el sistema de gestió de la qualitat utilitzat, així com el compliment de Normes de Correcta Fabricació (GMPs). L'àrea de teràpia intravenosa i farmacotècnia del servei de Farmàcia de l'Hospital La Fe està dotada de més de 400 m² d'instal·lacions i elements de seguretat específics (Salas Blancas), que s'han dissenyat i executat complint aquestes GMPs.

ATENCIÓ A 281.628 PACIENTS

El premi també valora la contribució a la millora de la pràctica clínica i en la qualitat de vida dels pacients, així com el seu impacte en l'organització sanitària i en el Sistema de Salut. El Servei de Farmàcia de l'Hospital La Fe elabora anualment quasi 50.000 fórmules magistrals, 16.000 nutricions parenterals, 50.000 unitats d'antineoplàsics i 9.000 mescles de medicaments perillosos, ateses les necessitats dels 281.628 pacients del Departament de Salut València La Fe, així com d'altres departaments valencians, donada la seua condició d'hospital de referència en nombroses patologies.

Cal destacar també la labor investigadora del servei, que no ha deixat de créixer en l'última dècada. Actualment, s'estan desenvolupant i implantant a les Sales Blanques dos projectes molt innovadors en la millora de la qualitat.

El primer d'ells busca millorar el control de qualitat de les preparacions mitjançant la tecnologia de reconeixement visual intel·ligent en temps real alhora que s'elabora la quimioteràpia, mentre que el segon avalua la qualitat del producte elaborat identificant els seus components i concentració mitjançant un espectrofotòmetre UV-visible.

El guardó ha sigut recollit pel doctor José Luis Poveda, cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital La Fe, que ha destacat que el premi "és el resultat d'un llarg camí de tots els professionals del Servei buscant optimitzar l'elaboració i condicionament de qualsevol tipus de medicament a la situació clínica dels nostres pacients".

"La Farmacotècnia és una de les activitats que més ens defineixen com a farmacèutics, però els avanços tècnics i la implantació de les Bones Pràctiques de Preparació de Medicaments en el nostre dia a dia ens han permés fins i tot estar acreditats per a elaborar Teràpies Avançades", ha afegit.

Arxivat a:

Destacats