Horts urbans per a Malilla i la Rambleta

Guardar

talleres-huertos-urbanos
talleres-huertos-urbanos

L'Ajuntament de València llançarà el pròxim mes de maig la convocatòria pública per a l'adjudicació d'autoritzacions de gestió dels Horts Urbans en Malilla i en La Rambleta. La Junta de Govern Local aprovarà el pròxim dijous les bases de la convocatòria, una vegada aprovada definitivament l'Ordenança Municipal reguladora del procés.

La regidora de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, s'ha mostrat "molt satisfeta" per l'estat d'aquesta iniciativa, "i per poder començar ja amb els sòls de Malilla i La Rambleta". Ambdós horts urbans s'han establit en sòls que estan retolats com a espai lliure, és a dir, jardins i, de cara al futur, "es contempla utilitzar els espais en grans jardins i zones verdes de nova construcció que ho permeten". Després de concloure el període d'exposició pública sense que s'haja presentat cap al·legació al text inicial aprovat pel Ple Municipal, aquest s'aprova definitivament. Soriano, ha anunciat els criteris que s'estableixen en les bases per a la utilització dels horts per part d'entitats i associacions.

"Després de l'aprovació de les esmentades bases per la Junta de Govern Local, ja estarà complet tot el marc normatiu, a falta de la seua publicació en el BOP, que és la condició indispensable perquè es pose en marxa tot el procés", ha explicat la delegada. En total, són 138 parcel·les d'horts; 90 en Malilla i altres 48 en el Parc de La Rambleta (d'aquestes, 10 seran horts adaptats per al seu ús per part de persones amb diversitat funcional o necessitats especials).

La setmana que ve es realitzaran reunions amb les entitats que fins ara s'han mostrat interessades en aquesta concessió: seran els dies 4 i 5 d'abril en l'alqueria del Parc de Malilla i en el Molí del Tell (en La Rambleta), en què els tècnics municipals explicaran de manera detallada el procediment de sol·licitud dels horts, de cara a llançar la convocatòria al maig.

Tal com ha explicat la regidora, els barems per a l'adjudicació tindran en compte els aspectes següents: justificació de la viabilitat econòmica de cada projecte que es presente, la inclusió de propostes de formació en agricultura ecològica, incidència del projecte dins de la xarxa del barri, accions que faciliten la integració dels col·lectius escolars ("atés que per a nosaltres –ha assegurat Soriano- és molt important la vessant d'oci i didàctica") i el tractament d'accions que faciliten inclusió de col·lectius de famílies en risc d'exclusió i immigrants. Per seguretat jurídica, s'atorgarà la competència a una sola entitat, "el que no significa que només una tindrà dret a l'ús del sòl, sinó que els col·lectius poden unir-se per a un ús comú o repartit de les parcel·les (per exemple, escoletes, associacions de veïns, de jubilats, AMPA...)", ha afegit la regidora.

L'adjudicació es realitzarà en funció dels criteris exposats. Cada convocatòria establirà el termini de duració de l'adjudicació, amb un màxim de 4 anys; i una vegada adjudicada, l'activitat ha de començar en un termini màxim de 3 mesos. Tota la informació es publicarà tauler electrònic d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal.

Atés que es tracta d'una cessió del domini públic del sòl, el règim jurídic dels horts estarà subjecte a una sèrie de condicionants que ja han sigut desenvolupats en l'annex del reglament. "Quant als drets i obligacions –ha afegit Pilar Soriano- s'actuarà com en qualsevol altra concessió: mantenir en perfecte estat l'espai públic i informar l'Ajuntament de qualsevol qüestió". El manteniment de la realització de la tasca diària dels horts anirà a càrrec de l'entitat responsable; i el que tinga a veure amb la mateixa estructura dels horts, a càrrec de l'Ajuntament. Finalment, es crearà una comissió tècnica de seguiment de l'activitat.

Durant la seua trobada amb els periodistes, Soriano ha recordat que, respecte als horts de Sociòpolis, que gestiona el Consell Agrari Municipal, es treballarà per a adaptar-los a la nova normativa a mesura que vagen caducant les llicències.

Destacats