Finalitza l'adequació del solar situat en el col·legi El Pilar

Guardar

0722 adecuación solar ruben dario (el pilar) 2
0722 adecuación solar ruben dario (el pilar) 2

La Regidoria de Desenvolupament Urbà i Vivenda, a través del Servici de Manteniment i Coordinació d'Obres en la Via Pública, ha realitzat una actuació d'adequació del solar situat al costat del col·legi El Pilar.

Abans de posar en marxa les obres, s'ha realitzat una actuació prèvia de neteja, escarificat i demolició de les restes de runes que es trobaven en el solar. Una vegada descontaminada la parcel·la, amb l'objectiu d'evitar l'acumulació de grans bosses d'aigua que es produïen en cada episodi plujós, s'ha enrasat tota la superfície de 2.900 m² i s'ha estés, anivellat i compactat una capa de tot-u artificial.

 El volum de tot-u utilitzat ha sigut de quasi 500 m³ i s'ha disposat un rastell discontinu que delimita el perímetre del solar dels vials adjacents. També s'ha realitzat una neteja de l'arbrat existent i s'han executat dos escocells de protecció dels exemplars existents reblits amb terra vegetal.

 L'actuació ha servit també per a millorar la mobilitat de vianants en la franja de Blasco Ibañez per mitjà de l'execució d'un corredor de vianants de formigó remolinat de 3 metres d'ample. Amb este corredor de formigó s'elimina l'estrangulament existent des de fa anys, i se separen convenientment els itineraris de vianants i ciclistes existents en l'avinguda de Blasco Ibañez en el dit tram.

Arxivat a:

Destacats