Es liciten les obres de remodelació de la plaça Baró de Cortés de Russafa

El termini d'execució previst és de quatre mesos

Guardar

Plaça Baró de Cortés de Ruzafa
Plaça Baró de Cortés de Ruzafa

El febrer de 2021, el Servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València va presentar als veïns i veïnes del barri de Russafa el projecte de remodelació integral de la Plaça Baró de Cortés, un projecte que ells mateixos van proposar en el marc dels pressupostos participatius d'inversions de 2018-2019.

L'espai a urbanitzar se situa al voltant de l'Església Sant Valero i Sant Vicent Màrtir, Bé de Rellevància Local la importància i el valor de la qual paisatgístic s'han vist minvats per les condicions en les quals es troba l'espai en l'actualitat, conseqüència d'un ús inadequat per al punt més emblemàtic del barri i que els veïns i veïnes entenen com una plaça que hauria d'"afavorir la trobada informal, la sociabilitat i la convivència", i on es puga "jugar, asseure's, passejar, celebrar...", evitant la degradació actual a conseqüència del seu ús com a aparcament.

L'actuació

L'àmbit de l'actuació comprén, doncs, la plaça Baró de Cortés, el carrer Pare Perera i la seua continuació amb la plaça Doctor Landete fins a la seua trobada amb el carrer Russafa. La Plaça de Russafa forma part del nucli primitiu del barri, el qual està catalogat com a Nucli Històric Tradicional.

Així doncs, per a materialitzar l'actuació, es projecta repavimentar l'àmbit emprant rajola de formigó prefabricat antilliscant i resistent alternant tres tonalitats de grises. També substituir i ampliar la zona de jocs existent reforçant-la amb la inclusió de jocs de superfície, renovar i augmentar la dotació de bancs, i crear una nova zona de descans i reunió a la cantonada sud-oest de la plaça mitjançant la qual evitar l'accés de vehicles a la plaça delimitant la zona de trànsit per als vianants. D'aquesta manera, es dignifica el gran espai central diàfan que pretén albergar activitats de diferent índole festiva, social, cultural... i es visibilitza l'entrada al Mercat des de la plaça. A més, es preveu ampliar i confinar millor la zona de contenidors de residus al costat del Mercat per al seu major control d'olors, a més d'augmentar la periodicitat de recollida d'aquests.

D'altra banda, es preveu disposar aparcabicis i grans jardineres al costat de la bancada per a generar un espai més amable i de major qualitat ambiental, així com substituir els fanals existents per noves lluminàries eficients de tecnologia LED, a més d'ampliar la dotació amb quatre nous elements en la zona pròxima al mercat.

La necessitat d'aparcament dels venedors del Mercat es resoldrà mitjançant l'habilitació de la zona ORA per al seu ús exclusiu durant l'horari de Mercat.

Quant a la tramitació patrimonial, el projecte va ser informat favorablement des del punt de vista arquitectònic per la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport, per la qual cosa es va remetre el mateix per a la preceptiva aprovació municipal amb un pressupost base de licitació de 314.257,10 euros IVA inclòs.

El termini d'execució previst és de quatre mesos.

Arxivat a:

Destacats