Els usuaris dels centres de serveis socials de València els puntuen amb un 8,9 de mitjana

Segons la darrera enquesta de satisfacció a les persones usuàries dels CMSS

Guardar

servicios_sociales
servicios_sociales

Les persones usuàries dels diversos Centres Municipals de Servicis Socials de València valoren molt positivament l’atenció rebuda en ells. Així es desprèn dels darrers qüestionaris sobre el grau de satisfacció que han respost de forma voluntària, anònima i confidencial fins a 961 persones en abril. Els qualifiquen, tant pel que fa a les instal·lacions com als servicis que oferixen, amb una nota mitjana de 8,9 (sobre 10).

Segons les respostes registrades, el 97,8 per cent de les persones usuàries considera que se li ha proporcionat l’atenció que necessitava i un 98,2 per cent destaquen que l’atenció ha sigut correcta. Estes xifres es corroboren amb la pregunta de si recomanarien el centre a altres persones, una qüestió a què responen positivament un 98 per cent de la gent enquestada.

A més, un 93 per cent de les persones usuàries afirmen que no han tingut dificultats per a trobar o accedir al centre, mentre que un 6,6 per cent han indicat que sí han trobat alguna dificultat de comunicació, transport o en la transmissió d’informació.

«Són dades molt aclaridores sobre el gran treball que fa molta gent en estos centres municipals, l’objectiu dels quals és atendre les persones que més ho necessiten. Parem atenció de forma especial a tots els suggeriments o queixes perquè ens ajuden molt a focalitzar esforços per a millorar l’atenció que s’oferix a la ciutadania», ha explicat la regidora de Servicis Socials en funcions, Consol Castillo, per a qui també són «molt importants» les dades positives que mostren estos qüestionaris.

«Igual que no podem obviar les necessitats de millora tampoc podem obviar dades tan contundents com que qualifiquen amb un excel·lent estos centres o com que 98 de cada 100 persones usuàries diguen que han rebut allò que necessitaven, que ho han fet de forma correcta i que recomanarien a altres persones necessitades el servici que estos centres oferixen», ha afegit.

Preguntades per suggeriments per a millorar els centres, les persones usuàries proposen augmentar el personal, reduir el temps per a rebre l’atenció o millorar les instal·lacions. També apareixen en este apartat nombrosos agraïments i comentaris positius.

APOSTA DEL GOVERN MUNICIPAL PELS CMSS

Castillo ha explicat que l’aposta del govern municipal per les polítiques socials i pels Centres Municipals de Servicis Socials «és evident, però també és quantificable perquè des del darrer any complet amb un govern del PP fins ara mateix el pressupost total d’assistència social primària l’hem augmentat en més de 27 milions d’euros, passant dels 59,78 milions de 2014 fins els 87,07 milions d’enguany».

Entre les diverses partides pressupostàries destaca l’increment de la de personal en vora 9 milions d’euros fins arribar als 21,95 milions, un 68,6 per cent més que en 2014 (quan s’hi destinaven 13,02 milions). Els efectius, a més, han augmentat un 23 per cent. En total, ara n’hi ha 348 mentre que ara fa quatre anys hi havia treballant 65 persones menys.

Castillo ha destacat que les inversions reals s’han multiplicat per 8,75, passant dels 0,6 milions de 2014 als 5,28 milions d’enguany. També les transferències de capital s’han multiplicat per 30 respecte a 2015 i arriben ara als 760.000 euros.

VOLUM D’ATENCIÓ

La regidora en funcions també ha explicat quin és el volum actual d’atencions a persones que necessiten servicis com el d’ajuda a domicili, que ara mateix atén més de 2.000 persones (1.640 dones i 411 homes) amb una llista d’espera màxima de cinc mesos i de 261 persones. Eixa llista d’espera no entrebanca la gestió prioritària sempre de les urgències o situacions de risc. «Estem en una societat on la població cada vegada més envellida i hem impulsat diverses accions que han permés que cada vegada més gent s’anime a sol·licitar este recurs incrementant així la llista d’espera. Hem abaratit el preu públic del servici, hem fet major difusió del recurs i augmentat la xifra de professionals, hem eliminat restriccions com el límit de renda dels fills i filles, tot un seguit d’accions que permeten que més gent puga accedir a este recurs», ha explicat Castillo. Esta situació ha permés que de les 385 sol·licituds en 2014 s’haja passat a les 756 de 2018 mentre que enguany ja se n’han tramitat més de mig miler.

A més, la regidora ha destacat el propòsit de crear una unitat de gestió dels servicis domiciliaris juntament amb el programa de dependència, el que ampliarà la cobertura de la prestació a la ciutadania, tal com ja es fa amb la teleassistència.

Pel que fa al programa Menjar a Casa es treballa en un nou contracte que contempla tant l’ampliació de places (vora un miler) com de servicis inclosos, com ara un programa de detecció de la soletat, de dinamització social i de cobertura de dilluns a diumenges, festius inclosos. A més, s’ampliarà la cobertura a col·lectius fins ara exclosos, com ara les persones amb diversitat funcional.

La ciutat de València té 30.511 casos de dependència i als dos darrers anys ha tramitat gravacions, valoracions i emissions d’informes. Els 30 treballadors i treballadores socials dels CMSS feren sols en 2018 un total de 12.253 tramitacions.També pel que fa a les prestacions econòmiques individualitzades hi ha hagut una millora qualitativa i quantitativa en passar de 7.880 ajudes a 13.316; el pressupost també s’ha vist incrementat des dels 3,2 als 5,2 milions d’euros. Les ajudes de necessitat social, que s’han de resoldre en un màxim de sis mesos, estan abonant-se a tres setmanes de la sol·licitud.

Arxivat a:

Destacats