Els Serveis Socials de València es reforcen amb un augment de la plantilla del 34,28% en només cinc anys

L'última incorporació aprovada per l'Ajuntament de València és de set tècnics mitjans de treball social

Guardar

Treballadora de Serveis Socials
Treballadora de Serveis Socials

L'Ajuntament de València aposta fermament per reforçar el servei municipal de Serveis Socials. De fet, des de 2015, la plantilla de treballadors i treballadores ha augmentat en un 34,28%. D'aquesta manera, en tan sols cinc anys, de les 283 places ocupades en 2015 s'ha passat a les 380 d'aquest any, "destacant l'augment de la plantilla amb 54 tècnics mitjans de treball social, 16 de tècnics d'integració social i 12 d'educadors socials".

Així ho van anunciar les regidores de Gestió de Recursos i de Serveis Socials, Luisa Notario i Isabel Lozano, després que la Junta de Govern Local aprovara una nova incorporació en la plantilla de set tècnics mitjans de treball social. En aquest sentit, Notario, que també ha recordat que la plantilla global de l'Ajuntament de València ha passat dels 4.707 treballadors i treballadores a la fi de 2015 als 5.025 en l'actualitat, ha destacat "el compromís ferm del govern de Joan Ribó amb les polítiques socials, en reforçar la plantilla municipal amb professionals experimentats en l'àmbit dels serveis socials".

Per part seua, Lozano ha assenyalat que "amb el reforç del sistema de serveis socials municipals avancem cap al compliment del nivell d'atenció i professionals que marca la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i cap a la garantia de drets subjectius de les persones". A més, "estem incorporant perfils diversos per a poder atendre de manera integral als col·lectius amb més necessitats, com són les persones majors dependents i amb discapacitats, els menors i joves en risc i les famílies amb menys recursos per a garantir que totes tinguen oportunitats de gaudir d'una vida plena".

L'objectiu és ser el més diligent possible en la tramitació de lleis que permetran millorar el benestar de molts ciutadans i ciutadanes, principalment amb el rescat de les persones més vulnerables. També, l'augment de la qualitat, el model i l'atenció dels serveis socials municipals, una qüestió que redunda en majors oportunitats de trencar les dinàmiques d'empobriment que afecten les persones en situació de vulnerabilitat.

"Malgrat l'establiment de l'estat d'alarma, que va suposar la paralització de tots els processos administratius, incloses les contractacions en la seua primera implementació, i també els processos selectius de nou personal per a l'Ajuntament de València, el servei de Personal ha treballat incansablement per a dotar la plantilla de Serveis Socials dels efectius necessaris per a oferir un servei de qualitat i d'acord amb la sensibilitat d'aquest govern municipal", ha afirmat Notario.

En 2019 es van posar en marxa borses extraordinàries per a agilitzar la tramitació de la renda valenciana d'inclusió i la dependència: dues borses extraordinàries de treball social i integració social (una figura que encara no existia a l'Ajuntament i que s'encarreguen de la valoració de la Renda Valenciana d'Inclusió i de la Dependència). Tot, per a agilitzar al màxim les tramitacions. Durant l'any 2019 s'han nomenat 12 integradors socials i, en 2020, 12 tècnics mitjans de treball social, trobant-se en tràmit el nomenament d'un més. Així mateix es troba en tràmit la crida d'un altre tècnic mitjà de treball social més, a l'efecte de completar íntegrament els 14 nomenaments previstos.

El gener de 2020 es va crear una borsa de tècnic mitjà de treball social per a reforçar la intervenció integral amb les famílies perceptores de la Renda Valenciana d'Inclusió, en aspectes com l'accés a l'habitatge, a la formació o a l'ocupació. De fet, enguany s'han creat les bases ordinàries de tècnics mitjans de treball social, d'integració social, auxiliars de serveis socials i educadors socials. Se sumen a les bases expresses de tècnics mitjans de treball social i d'integradors socials aprovades al febrer de l'any passat, que, de manera excepcional es baremaven mèrits com l'experiència professional i el coneixement del valencià, sense realitzar prova prèvia, a fi d'agilitzar el procediment.

Destacats