El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de València a gravar les comissions municipals després d'una queixa del PP

Guardar

pleno_ribo
pleno_ribo

El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de València a gravar les comissions municipals després d'una queixa del PP

El Síndic de Greuges ha instat el govern municipal que es graven les sessions de les Comissions municipals permanents de l'Ajuntament de València per a complir el Reglament de Govern Obert i l'Orgànic del Ple.

Segons ha explicat el PP en un comunicat, el Síndic s'ha pronunciat després d'una petició que va realitzar el Grup Municipal Popular perquè es graven, com es fa en les sessions plenàries o en les comissions de les Corts, en una moció que va ser rebutjada pel govern municipal. Davant la negativa, el Grup Popular Municipal va formular queixa davant el Síndic de Greuges.

La resolució del Síndic indica al govern municipal de Compromís i PSPV que "sempre que siga possible, i igual que succeeix amb les sessions, es graven les sessions de les comissions en compliment amb el disposat als articles 90.3 i 8, del Reglament Orgànic del Ple".

I, a més, prescriu a l'Ajuntament de València "que, de conformitat amb la Disposició Transitòria Única del Reglament de Govern Obert, s'impulse l'adopció de les mesures necessàries per a publicar, al més aviat possible, els enregistraments de les sessions de les comissions en el Portal de Transparència", segons recull el PP.

La regidora del Grup Popular María José Ferrer San Segundo va presentar dues mocions en les comissions informatives de Gestió de Recursos i Administració Electrònica, així com en la Participació Ciutadana i Innovació Democràtica on demanava que es realitzaren, al més aviat possible, els treballs tècnics necessaris per a gravar íntegrament les sessions de les Comissions Informatives i que la mesura es vaja aplicant també a altres sessions rellevants de la corporació municipal, començant per les juntes de portaveus.

Es dona la circumstància que en la Comissió de Gestió de Recursos, la seua presidenta, la regidora de Compromís Luisa Notario, "va impedir, la primera vegada que es va presentar la moció, el seu debat i votació, fins i tot estant ja admesa en l'Ordre del dia", ha denunciat el PP.

Per a la formació, el Síndic de Greuges "dona una estirada d'orelles" al govern municipal també per aquesta "obstrucció", recordant expressament "el deure legal, previst en l'article 60 del Reglament Orgànic del Ple, de no retirar de l'ordre del dia les mocions que hagen estat incloses en aquest, tret que el sol·liciten els qui les hagen signat".

La regulació de les Comissions informatives està subjecta subsidiàriament a les normes que regulen el Ple. I sobre aquest tema, l'article 88 del seu Reglament (ROP) indica que les sessions plenàries, sempre que siga possible, es gravaran, ha insistit el PP.

La portaveu adjunta 'popular' proposava a més "que al més aviat possible es complisca amb l'article 17.5 del vigent Reglament de Govern Obert, promovent l'enregistrament i publicació en la web municipal de les sessions de les comissions, en congruència amb els principis generals de transparència, bon govern, informació, participació, drets i innovació democràtica".

Ferrer San Segundo considera "essencial" l'enregistrament de les comissions informatives del ple, "perquè, amb independència que altres instàncies decidisquen la seua difusió o no, les manifestacions dels membres de les mateixes queden internament recollides de manera fidedigna, solucionant així, de la forma més directa i autentica possible, els conflictes interpretatius que a vegades sorgeixen, fins i tot respecte a l'abast, i fins i tot literalitat, d'aquestes".

Aquests documents audiovisuals, ha indicat la viceportaveu popular, "podrien aplicar-se també a altres sessions rellevants de la corporació, com la junta de portaveus, en evitació de conflictes i interpretacions dispars de la realitat, si es disposa d'un instrument que la reculla literalment, sense perjudici que els seus membres puguen decidir, en algun cas concret, que quede subjecte a reserva".

San Segundo ha destacat, a més, que "permetre la difusió dels enregistraments i la seua publicació en la pàgina web municipal, seria el coherent en un govern municipal, com el de Ribó/Compromís-PSPV, que parla molt de Transparència i Participació, però després no ho practica. Menys xerrameca gasosa i més solidesa en els fets", ha afegit.

"El Síndic de Greuges, una vegada més, com ha ocorregut ja amb tantes altres resolucions de l'Agència Valenciana Antifrau o del Consell de Transparència, ha posat en evidència l'opacitat del Govern municipal de Ribó-Compromís i PSPV", ha conclòs.

Destacats