El Pla Especial de Protecció del Nucli Històric Tradicional de Patraix prioritza l'espai per als vianants

Guardar

Plaza Patraix
Plaza Patraix

El Pla especial de protecció del nucli històric tradicional de Patraix (PEP) estableix la necessitat de redefinir l'ordenació del nucli històric del barri, que va ser declarat Bé de Rellevància Local per a garantir la preservació dels seus valors tant culturals com patrimonials i la posada en valor a l'entorn urbà en el qual està situat.

«És important fer valdre els diferents nuclis històrics de la ciutat, ja que València és una ciutat pericèntrica, però els barris no han rebut l'atenció que mereixien fins ara», ha comentat el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià. Per això, i amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens entre Ajuntament i el veïnat, es va establir que les persones residents del barri de Patraix presentaren les seues propostes per a aconseguir una millora de la zona històrica del barri.

Gràcies a aquestes aportacions es va arribar a la conclusió que el pla havia d'ampliar l'àmbit del nucli històric tradicional del barri (NHT) i incloure l'illa de cases de Fra Mateu, que es correspon amb el traçat de la séquia de Favara, i els edificis de finals del segle xix del carrer del Marqués d'Elx i totes les parcel·les relacionades amb l'edificació del carrer de Joan Baptista Coratjà.

D'altra banda, mantindrà l'estructura urbana del NHT per a protegir, així, les alineacions històriques i la seua morfologia tradicional i estudiar totes les intervencions possibles en els edificis, a més de garantir que els nous edificis que es construïsquen s'adapten a les característiques dels edificis que els envoltarien (per exemple, pel que fa a l'altura) i, per tant, queden ben integrats.

Quant a l'ordenació del barri, es revisaran els entorns dels carrers del Venerable Anyés i de Fra Mateu. En el cas d'aquest últim es revisarà poder obrir l'espai lliure previst pel planejament vigent. L'encreuament del carrer Venerable Anyés amb l'avinguda de les Tres Forques es convertirà en una gran zona verda que marcarà l'entrada al barri.

Per a la protecció del NHT, també es restringirà el pas de vehicles als carrers de Joan Baptista Coratjà, de Torís i del Cor de Jesús, s'eliminarà així l'aparcament en superfície i s'establiran solucions per a l'aparcament en l'entorn pròxim i s'alliberaran espai per als vianants.

Un altre dels punts importants que preveu el pla és la millora de la integració del NHT i la posada en valor en la seua zona urbana. Per això, s'establiran itineraris ciclistes i per als vianants acompanyats de vegetació amb l'objectiu de generar un espai públic multifuncional.

Patraix ara

[related:galleries:1:{orientation:vertical}]

Patraix després

[related:galleries:2:{orientation:vertical}]

Arxivat a:

Destacats