El Pla d’Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social a València frega els 4 milions d’euros en una vintena d’edificis

Guardar

027_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
027_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
La rehabilitació integral de la Casa del Senyor, en el conjunt de l'Alqueria del Moro -al barri de la Ciutat de l'Artista Faller- o la del xalet d'Aben al-Abbar –al barri d'Albors- són dues de les referències principals quant a les intervencions incloses en el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social de València, amb què s'han invertit vora quatre milions d'euros en una vintena d'edificis per recuperar-los i mantenir-los i alhora destacar el seu valor per a la nostra ciutat.La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que "abans de construir noves infraestructures i equipaments resulta fonamental girar la mirada cap als edificis singulars que remeten a la nostra història, al nostre passat industrial, a les arrels de molts dels nostres barris". ."Posem tots els nostres mitjans tècnics i econòmics disponibles per restaurar i mantenir el nostre patrimoni arquitectònic i convertir molts d'eixos edificis, llegat dels nostres avantpassats, amb un valor inqüestionable tant històric com documental, en equipaments públics de gran utilitat per als veïns i les veïnes dels barris on els trobem", ha afegit.La regidora ha explicat que les intervencions ja han beneficiat fins a 19 edificis municipals i que la inversió ha arribat fins als 3.872.361,79 euros. A més, ha dividit en tres aspectes diferents les actuacions realitzades segons l'envergadura de cadascuna d'elles: des dels treballs de manteniment, de seguretat i de neteja en l'entorn dels edificis fins a les rehabilitacions integrals passant per altres actuacions de consolidació parcial.

Rehabilitacions integrals i intervencions parcials

Entre les intervencions més importants pel volum d'obres i pressupost hi ha, per exemple, la rehabilitació de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer, una obra emmarcada en la celebració del sisé centenari de la mort d'una de les figures històriques més rellevants per a la ciutat per la seua transcendència en àmbits molt diversos. Amb eixa intervenció s'ha donat solució a problemes constructius estructurals i d'impermeabilitat i s'han millorat les característiques arquitectòniques, històriques i d'imatge de l'edifici.També destaca la intervenció ja finalitzada per rehabilitar el xalet d'Aben al-Abbar, reconegut històricament pel seu valor patrimonial i per haver acollit l'última reunió del govern de la Segona República. En eixe espai s'ha procedit també a l'adequació de tota la parcel·la atenent les peticions veïnals perquè esdevinga un nou equipament públic al barri.Una altra obra destacada ha sigut la de la Casa del Senyor, en el conjunt de l'Alqueria dels Moros, amb un pressupost que ha superat el milió i mig d'euros i que ha permés rescatar un edifici emblemàtic en l'entorn del Parc de Benicalap, que va patir l'abandonament durant molts anys i que s'ha rescatat per al veïnat de la zona i ja acull el Consell de l'Horta.En aquest apartat també apareixen les intervencions a les naus de Ribes, a l'alqueria de Vicentet i Rafaelet, la Casa de Cala, el xalet de Bartual i la barraca Cotofio.

Consolidacions parcials i estudis previs

En diversos edificis amb valor per a la ciutat s'han realitzat treballs de consolidació, a banda d'estudis exhaustius previs a la seua rehabilitació que recopilen documentació històrica, anàlisi arqueològica, etc. Destaquen, a tall d'exemple, les realitzades en l'alqueria Falcó, en Torrefiel, i la de La Torre, en Benicalap, on també hi ha les intervencions a l'alqueria dels Moros o el Casino de l'Americà. També l'edifici del carrer de la Sang, contigu a la Casa Consistorial, ha vist com es desenvolupaven i acabaven les obres per a la seua consolidació."Aquests treballs resulten fonamentals per poder afrontar a continuació rehabilitacions que convertisquen espais degradats i abandonats en edificis de gran utilitat pública", ha explicat Notario.

Manteniment, seguretat i neteja

Entre les intervencions referents al manteniment, la neteja i la seguretat dels entorns d'alguns dels edificis municipals amb valor patrimonial i social hi ha les realitzades com a pas inicial en alguns dels espais ja esmentats, com ara el xalet d'Aben al-Abbar, l'edifici del carrer de la Sang, el Casino de l'Americà o l'Alqueria Falcó.Altres actuacions han permés beneficiar altres edificacions importants com ara les alqueries del carrer Olba, en Marxalenes, o la Ceramo, en Benicalap. També hi ha hagut intervencions al carrer de Llíria (números 3 i 5), a l'edifici de Fusta en l'antic magatzem de fustes Viuda de Olmos, en l'alqueria Casal de la Pau o xalet de Sancho i en l'Alqueria d'Albors.
Destacats